20 بهمن 1401
پارکینگ مدرن

تحول صنعت پارکینگ با فناوری اتوماسیون پارکینگ (4)

تحول صنعت پارکینگ با فناوری اتوماسیون پارکینگ  در این مقاله میخوانیم : 1-  تشخیص خودکار پلاک 2-  اطلاعات نرم افزار پارکینگ 3-  پرداخت های نقدی و […]
5 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

اتوماسیون پارکینگ و فضای پارکینگ بهینه (1)

چگونه اتوماسیون پارکینگ می تواند فضای پارکینگ را بهینه کند؟ در این مقاله میخوانیم : 1- رزرو جای مناسب پارک ماشین 2- سیستم راهنمایی پارکینگ 3- […]
10 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

روش کار نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو (3)

 نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو چگونه کار می کند؟ روش کار نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو در این مقاله میخوانیم : 1- […]
20 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

مدیریت و دستگاه صدور قبض پارکینگ (2)

مدیریت پارکینگ و دستگاه صدور قبض پارکینگ در این مقاله میخوانیم : 1-  فضای ساعتی برای پارک خودروها 2- کسب درآمد از پارکینگ 3- استفاده بهینه […]