10 اردیبهشت 1402
پارکینگ مدرن

هوش مصنوعی با نرم افزار کنترل تردد خودرو (6)

تاثیر هوش مصنوعی با نرم افزار کنترل تردد خودرو در ترافیک در این مقاله میخوانیم : 1- تاثیر هوش مصنوعی با نرم افزار کنترل تردد  2- […]
30 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

دستگاه اتوماسیون پارکینگ راهی برای جذب مشتری (7)

دستگاه اتوماسیون پارکینگ راهی برای جذب مشتری در پارکینگ  در این مقاله میخوانیم : 1- دستگاه پارکینگ راهی برای جذب مشتری در پارکینگ ها 2- چطور […]
20 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

مدیریت و دستگاه صدور قبض پارکینگ (2)

مدیریت پارکینگ و دستگاه صدور قبض پارکینگ در این مقاله میخوانیم : 1-  فضای ساعتی برای پارک خودروها 2- کسب درآمد از پارکینگ 3- استفاده بهینه […]
10 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

روش کار نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو (3)

 نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو چگونه کار می کند؟ روش کار نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو در این مقاله میخوانیم : 1- […]