10 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

روش کار نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو (3)

 نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو چگونه کار می کند؟ روش کار نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان خودرو در این مقاله میخوانیم : 1- […]
5 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

اتوماسیون پارکینگ و فضای پارکینگ بهینه (1)

چگونه اتوماسیون پارکینگ می تواند فضای پارکینگ را بهینه کند؟ در این مقاله میخوانیم : 1- رزرو جای مناسب پارک ماشین 2- سیستم راهنمایی پارکینگ 3- […]
20 بهمن 1401
پارکینگ مدرن

تحول صنعت پارکینگ با فناوری اتوماسیون پارکینگ (4)

تحول صنعت پارکینگ با فناوری اتوماسیون پارکینگ  در این مقاله میخوانیم : 1-  تشخیص خودکار پلاک 2-  اطلاعات نرم افزار پارکینگ 3-  پرداخت های نقدی و […]
9 بهمن 1401
پارکینگ مدرن

جریمه رانندگی با کمک دوربین پلاک خوان (5)

جریمه رانندگی با کمک دوربین پلاک خوان در این مقاله میخوانیم : 1- آشنایی با جریمه رانندگی با دوربین پلاک خوان  2- نحوه تشخیص پلاک خودرو […]