21 فروردین 1400

آموزش کار بانرم افزار بخش سوم

عملیات ثبت خروج امکانات موجود بر روی پلاک : ثبت خروج با کارت RFID وقتی خودرو در صفحه دوربین مشاهده و پلاک بصورت کامل تشخیص داده […]
22 فروردین 1400

آموزش کار بانرم افزار بخش چهارم

آموزش کار بانرم افزار بخش چهارم منوهای نرم افزار در بخش بالای صفحه اصلی نرم افزار منوی نرم افزار تشخیص پلاک را مشاهده میکنید، ای منو […]
23 فروردین 1400

آموزش کار با نرم افزار بخش پنجم

آموزش کار با نرم افزار بخش پنجم منوی کارت مشاهده و ثبت کارتها لیست کارتهای ثبت شده را در این قسمت مشاهده میکنید: تعریف خودکار کارت […]
24 فروردین 1400

آموزش کار با نرم افزار بخش ششم

آموزش تنظیم تعرفه : درج تعرفه : جهت استفاده از نرم افزار کنترل پارکینگ اولین بخشی که باید برای استفاده از برنامه تعریف شود درج تعرفه […]