20 اردیبهشت 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

جمع ضرب ترانهاده دو ماتریس آرایه در c++

جمع ضرب ترانهاده دو ماتریس آرایه دو بعدی در زبان برنامه نویسی c++ در این آموزش قصد داریم تا روش انجام جمع ، ضرب ، ترانهاده […]
1 خرداد 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++1

نمونه سوالات مثال تمرین امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 با حل مباحث آرایه ها ماتریس توابع بازگشتی رشته ها حلقه ها کارداني […]
3 خرداد 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

پاسخ سوالات برنامه نویسی زبان c++1

پاسخ نمونه سوالات امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 بخش1 نمایش سوالات این پاسخ نامه جواب 1 ) #include <iostream.h> #include <conio.h> #include […]
6 خرداد 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++2

نمونه سوالات مثال تمرین امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 با حل مباحث آرایه ها ماتریس توابع بازگشتی رشته ها حلقه ها وقت: […]