28 اردیبهشت 1400
چاپ قبض یا کارت مغناطیسی

چاپ قبض یا کارت مغناطیسی

بررسی چاپ قبض یا کارت مغناطیسی؟ در این مقاله سعی داریم تا با بررسی مزایا و معایب ثبت ورود با کارت مغناطیسی RFID و پرینتر حرارتی […]
3 مرداد 1400
ایستگاه دستگاه صف شکن پارکینگ

ایستگاه دستگاه صف شکن پارکینگ

ایستگاه دستگاه صف شکن پارکینگ برخی از پارکینگها به جهت طراحی بد پارکینگ این شلوغی را متحمل میشود مانند پارکینگی با تردد بالای ۲۰۰۰ خودرو با […]