آموزش کار با نرم افزار بخش هشتم
26 فروردین 1400
آموزش کار با نرم افزار بخش نهم
28 فروردین 1400
Show all

رویداد keyDown در سی شارپ c#

آموزش کار با برنامه نویسی c# سی شارپ

هندل کردن رویداد KeyDown در سی شارپ c# :

با استفاده از اين رويداد سی شارپ (event) مي توان امكان استفاده از صفحه كليد را در نرم افزار طراحي كرد كه باعث سهولت كار با نرم افزار شما خواهد شد.

در برگنشان properties هر شی (دكمه- تكست باكس و…) در بخش event روي پراپرتی keyDown  دابل کلیک کنید تا وارد بخش كد نويسي مربوط به رویداد keyDown  شويد و آن را برابر با كليدي كه مي خواهيم قرار دهید بدین معنی که وقتي كليد از روی صفحه کلید فشرده شد عمليات داخل بلاک یا شرط اجرا شوند، کد زیر را ببینید:


private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (e.KeyData == Keys.Enter)   MessageBox.Show(“hello” + textBox1.Text); 
}

 

در مثال بالا کاربر با فشار دادن کلید Enter از صفحه کلید در تکست باکس مورد نظر پیغام حاوی کلمه “hello” و مقدار درون تکست باکس را نشان میدهد .

فروش نرم افزار پارکینگ تشخیص پلاک دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

تفاوتهای داده های KeyData و KeyValue در رویداد keyDown در سی شارپ c# :

اگر بخواهيم كد کلید را پیدا کنیم از KeyValue استفاده مي كنيم ولی از مقدار KeyData هنگامی استفاده می گردد كه بخواهيم نام کلید را بدانیم .

تنظيم كليد ميانبر روي تمام ابزارهاي موجود روی فرم در سی شارپ c#

آموزش کار با رویداد keydown در سی شارپ c#

هنگامی كه قصد داریم با فشار کلیدی در فرم رویداد خاصي انجام گردد و روي هر ابزاري از فرم باشيم اين فشار كليد عمل نمايد به روش زیر عمل میکنیم :

  1. ابتدا پراپرتی keyPreview مربوط به فرم را True کنید

  2. در پنجره properties در بخش event ها بر روی keyDown فرم دابل کلیک کنید تا وارد بخش كد نويسي آن رویداد شوید

  3. اکنون داخل این بخش مي نويسيد كه اگر چنانچه كليد مورد نظر فشرده شد عمليات داخل شرط اجرا گردد

برای مثال با استفاده از کد زیر در سی شارپ با فشردن کلید ESC از صفحه کلید فرم جاری بسته میشود :

 


private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.KeyData == Keys.Escape)
            {
                this.Close();
            }
        }

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید