نرم افزار اتوماسیون پارکینگ پلاک خوان


شرح و بررسی نرم افزار پارکینگ

نرم افزار پارکینگ چیست؟

به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی که بتوانند نیازهای کلی یک مدیر پارکینگ را برطرف نمایند سیستم اتوماسیون پارکینگ گفته میشود. سیستم اتوماسیون پارکینگ به 3 روش میتواند پیاده سازی شود:

1- اتوماسیون تمام هوشمند :

در این حالت کلیه عملیات ورود و خروج شامل صدور قبض ، محاسبه مبلغ ، پرداخت هزینه ، باز و بسته کردن راهبند ، تطابق امنیتی پلاک ، ثبت پلاک و ... توسط سیستم و بدون دخالت کاربر انجام میگیرد.

از لحاظ اجرایی در هزینه های نیروی انسانی صرفه جویی مینماید اما هزینه اجرایی اولیه بالاتری دارد.

2- نرم افزار نیمه هوشمند :

در این حالت عملیات ورود و خروج که میتواند با قبض یا کارت RFID انجام شود توسط کاربر انجام میگیرد؛ در این حالت عملیات عکسبرداری و تشخیص و تطابق امنیتی پلاک توسط نرم افزار پلاک خوان انجام میگیرد همچنین باز و بسته شدن راهبند یا تسویه حساب نیز میتواند توسط نرم افزار انجام شود.

از لحاظ اجرایی در این روش بعلت حضور نیروی انسانی صرفه جویی در دراز مدت کم میشود اما هزینه اجرای اولیه سیستم به مراتب پایینتر از سیستم تمام هوشمند میباشد.

3- نرم افزار ساده :

در این حالت نرم افزار قابلیت های هوشمند نظیر عکسبرداری از خودرو و پلاک ، کنترل و تطابق پلاک ورود و خروج ، باز و بسته کردن راهبند توسط نرم افزار ، تسویه حساب اتوماتیک با پوز بانک و ... را بعلت حذف قابلیتها و سخت افزارهای مرتبط از دست خواهید داد و کلیه عملیات توسط کاربر انجام میگیرد، از معایب این سیستم کندی و اشتباه در انجام عملیات است و برای پارکینگهای شلوغ پیشنهاد نمیگردد.

از لحاظ اجرایی هزینه اجرایی اولیه بسیار پایین و از نظر هزینه نیروی انسانی تفاوتی با سیستم نیمه هوشمند ندارد.

در ادامه سناریو های ورود و خروج و تفاوتهای عملکرد آنها از لحاظ اجرایی را باهم مرور میکنیم تا بدانیم هر سیستم چگونه کار میکند.

اتوماسیون تمام هوشمند پارکینگ

اکنون راننده در صورت صلاحدید تصمیم به ورود گرفته و با فشار کلید سبز فرمان چاپ

سناریو ورود خودرو به پارکینگ در سیستم اتوماسیون هوشمند پارکینگ:

ورود خودروهای متفرقه:

با نزدیک شدن خودرو به گیت ورودی نرم افزار پارکینگ هوشمند تشخیص پلاک ؛ پلاک خودرو را تشخیص داده و تصویر و پلاک خودرو در سامانه سیستم پلاک خوان ثبت میگردد، شماره پلاک شناسایی شده توسط نرم افزار مانیتورینگ پلاک یا تابلو روان آنلاین برای راننده نمایش داده میشود( برای کنترل و مدیریت پارکینگ ). خودرو در پشت راهبند متوقف شده و سیستم اعلان صوتی فشار کلید سبز را پخش میکند.

اکنون راننده در صورت صلاحدید تصمیم به ورود گرفته و با فشار کلید سبز فرمان چاپ قبض ورودی را برای اتوماسیون پارکینگ صادر مینماید؛ در این لحظه قبض بارکد دار صادر و چاپ شده و راهبند باز میشود و در این هنگام ظرفیت پارکینگ یک جایگاه کاهش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده میشود با ورود خودرو به پارکینگ و گذر از راهبند سنسورها عبور خودرو را تشخیص داده و راهبند بسته میشود.

ورود خودروهای مشترک:

با نزدیک شدن خودرو به گیت ورودی سامانه نرم افزار پلاک خوان هوشمند پارکینگ شماره پلاک خودرو را تشخیص و تصویر و پلاک خودرو در سیستم ثبت میگردد، شماره پلاک شناسایی شده بهمراه مدت و مبلغ اعتبار باقیمانده توسط نرم افزار مانیتورینگ پلاک یا تابلو روان آنلاین برای راننده نمایش داده میشود.  با شناسایی پلاک توسط نرم افزار کنترل و مدیریت پارکینگ پلاک خوان سیستم پلاک مورد نظر را در بانک اطلاعاتی جستجو کرده و چنانچه خودرو مشترک مجوز عبور داشته باشد ورود خودرو را ثبت و قبل از رسیدن خودرو به راهبند آن را باز میکند.

اگر مشترک مورد نظر اعتبارش به پایان رسیده بود میتواند از دو سناریو جهت ورود به پارکینگ استفاده نماید راه حل اول اینکه کلید سبز را فشار داده و صدور قبض متفرقه دریافت نماید و راه حل دوم اینکه اشتراک خود را تمدید کند. در اینجا با استفاده از سامانه نرم افزار کیوسک هوشمند پارکینگ گزینه تمدید اشتراک و مدت و مبلغ را انتخاب کرده و در پایان با استفاده از کارت بانکی صورتحساب را پرداخت میکند و پس از ثبت اشتراک در اتوماسیون پارکینگ ، با پرداخت موفق تراکنش در سیستم ثبت و مشترک وارد پارکینگ میشود.

با ورود خودرو ظرفیت پارکینگ یک جایگاه کاهش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده با گذر خودرو از راهبند سنسورها عبور خودرو را تشخیص داده و راهبند بسته میشود.

سناریو خروج خودرو از پارکینگ در سیستم سامانه اتوماسیون پارکینگ هوشمند پلاک خوان :

تسویه حساب قبل از خروج از پارکینگ:

با استقرار ایستگاه کیوسک هوشمند پارکینگ در محیط مجموعه هر کدام از رانندگان متفرقه یا مشترک میتوانند با مراجعه به این ایستگاه اقدام به تمدید اشتراک یا تسویه حساب قبض یا باز کردن اشتراک جدید نمایند؛ جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به این مطلب مراجعه نمایید.

خروج خودروهای متفرقه و مشترک:

با نزدیک شدن خودرو به گیت خروجی نرم افزار پلاک خودرو را شناسایی و تصویر و پلاک خودرو در سیستم ثبت میگردد. چنانچه خودرو مشترک باشد و یا هزینه پارکینگ قبل از خروج تسویه حساب شده باشد با شناسایی پلاک سیستم قبل از رسیدن خودرو به راهبند آنرا باز میکند تا خودرو بدون توقف از پارکینگ خارج شود.

در صورتیکه خودرو قبل از خروج تسویه حساب نکرده باشد با مشاهده پلاک خودرو و یا اسکن کردن قبض توسط راننده مبلغ محاسبه شده روی تابلو نمایشگر مبلغ و نیز روی دستگاه پوز بانکی نمایش داده میشود. در اینجا پس از انجام تراکنش موفق راهبند باز میشود.

چنانچه در هنگام اسکن بارکد قبض شماره پلاک خودرو تطابق نداشته باشد آلارم امنیتی کنترل و مدیریت پارکینگ جهت بررسی حضوری مورد امنیتی فعال میشود.

با ثبت خروج خودرو ظرفیت پارکینگ یک جایگاه افزایش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده میشود، با گذر خودرو از راهبند سنسورها عبور خودرو را تشخیص داده و راهبند بسته میشود.

نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند

سناریو ورود خودرو به پارکینگ در نرم افزار مدیریت پارکینگ تشخیص پلاک خودرو :

ورود خودروهای متفرقه:

با نزدیک شدن خودرو به گیت ورودی نرم افزار پلاک خوان پارکینگ پلاک خودرو را تشخیص داده و تصویر و پلاک خودرو در سیستم ثبت میگردد، شماره پلاک شناسایی شده توسط نرم افزار مانیتورینگ پلاک یا تابلو روان آنلاین برای راننده نمایش داده میشود. خودرو در پشت راهبند متوقف شده و کاربر (پارکبان) با استفاده از کارت هوشمند مغناطیسی پارکینگ یا درخواست صدور قبض پارکینگ حرارتی دستور صدور قبض را صادر میکند در این لحظه راهبند باز میشود و یا منتظر تایید توسط کاربر سیستم میماند و نیز ظرفیت پارکینگ یک جایگاه ( خودرو ) کاهش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده میشود.

با ورود خودرو به پارکینگ و گذر از راهبند؛ سنسورها عبور خودرو را تشخیص داده و راهبند بسته میشود (در صورت استفاده از سنسور Photo Close در راهبند).

ورود خودروهای مشترک:

با نزدیک شدن خودرو به گیت ورودی نرم افزار اتوماسیون پارکینگ پلاک خودرو را شناسایی و تصویر و پلاک خودرو در سامانه پارکینگ ثبت میگردد، شماره پلاک تشخیص داده شده بهمراه مدت و مبلغ اعتبار باقیمانده توسط نرم افزار مانیتورینگ پلاک یا تابلو روان آنلاین تحت شبکه برای راننده نمایش داده میشود.  با شناسایی پلاک خودرو ؛ نرم افزار پارکینگ پلاک مورد نظر را در بانک اطلاعاتی سیستم جستجو کرده و چنانچه خودرو مشترک مجوز عبور از گیت پارکینگ را داشته باشد ورود خودرو را ثبت و قبل از رسیدن خودرو به راهبند توسط دستگاه کنترلر راهبند آن را باز میکند.

اگر مشترک مورد نظر اعتبارش به پایان رسیده بود میتواند کارت یا قبض متفرقه دریافت نماید و راه حل دوم اینکه اشتراک خود را در صورت دسترسی کاربر به پنل نرم افزار کنترل و مدیریت مشترکین پارکینگ تمدید کند.

با ورود خودرو ظرفیت پارکینگ یک جایگاه کاهش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده و با گذر خودرو از راهبند سنسورها عبور خودرو را تشخیص داده و راهبند بسته میشود(در صورت استفاده از سنسور Photo Close).

سناریو خروج خودرو از پارکینگ در سیستم تشخیص پلاک پارکینگ نیمه هوشمند :

با نزدیک شدن خودرو به گیت خروجی نرم افزار پارکینگ تشخیص پلاک خودرو را شناسایی و تصویر و پلاک خودرو در سامانه پارکینگ ثبت میگردد. چنانچه خودرو مشترک باشد با شناسایی پلاک سیستم قبل از رسیدن خودرو به راهبند آنرا باز میکند تا خودرو بدون توقف از پارکینگ خارج شود.

اگر خودرو متفرقه باشد پس از مشاهده پلاک خودرو ؛ کاربر با دریافت کارت مغناطیسی پارکینگ که در ورود دریافت کرده بود و یا قبض ، خروج خودرو را ثبت میکند که در این مرحله برای افزایش امنیت پارکینگ تطابق پلاکهای ورودی و خروجی انجام شده و در صورت عدم تطابق هشدار لازم به کاربر داده میشود. مبلغ محاسبه شده روی تابلو نمایشگر مبلغ قابل پرداخت و نیز روی دستگاه پوز بانکی (در صورت استفاده از ماژول پوز بانک) نمایش داده میشود. در اینجا پس از انجام تراکنش موفق یا دریافت وجه توسط کاربر راهبند توسط نرم افزار پارکینگ خودرو باز میشود.

با ثبت خروج خودرو ظرفیت پارکینگ یک جایگاه افزایش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده میشود، با گذر خودرو از راهبند سنسورها عبور خودرو را تشخیص داده و راهبند بسته میشود(در صورت استفاده از سنسور Photo Close).

نرم افزار پارکینگ ساده-کارتی

سناریو ورود خودرو به پارکینگ در سیستم ساده پارکینگ عمومی کارتی خودرو :

ورود خودروهای متفرقه:

خودرو در پشت راهبند متوقف شده و کاربر برنامه پارکینگ عمومی با استفاده از کارت مغناطیسی هوشمند RFID دستور صدور قبض را صادر میکند در این لحظه کاربر میتواند بصورت دستی شماره پلاک خودرو را در سیستم ثبت و با زدن کلید اینتر آنرا تایید کرده و ورود انجام شود؛ در این لحظه ظرفیت پارکینگ یک جایگاه کاهش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده میشود.

ورود خودروهای مشترک:

مشترک پارکینگ کارت اشتراک خود را به کاربر داده و کاربر با ثبت ورود کارت آر اف آی دی سیستم شماره اشتراک مشترک را شناسایی و چنانچه خودرو مشترک مجوز عبور داشته باشد ورود خودرو به پارکینگ را ثبت میکند.

اگر مشترک مورد نظر اعتبارش به پایان رسیده بود میتواند کارت متفرقه دریافت نماید و راه حل دوم اینکه اشتراک خود را در صورت دسترسی کاربر به پنل مدیریت مشترکین تمدید کند.

با ورود خودرو ظرفیت پارکینگ یک جایگاه کاهش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده میشود .

سناریو خروج خودرو از پارکینگ در نرم افزار کنترل و مدیریت پارکینگ عمومی با کارت هوشمند :

راننده (مشترک یا متفرقه) کارت پارکینگ خود را به کاربر پارکینگ تحویل میدهد؛اگر خودرو متفرقه باشد با در یافت کارت مغناطیسی خروج خودرو را ثبت میکند. مبلغ محاسبه شده روی تابلو نمایشگر مبلغ نمایش داده میشود و کاربر مبلغ را در پوز بانکی بصورت دستی وارد میکند و اگر خودرو مشترک باشد پس از ثبت خروج کاربر کارت اشتراک را به راننده تحویل میدهد (جهت ورود بعدی) .

با ثبت خروج خودرو ظرفیت پارکینگ یک جایگاه افزایش پیدا کرده و در تابلو ظرفیت خالی پارکینگ نیز نمایش داده میشود.

مقایسه و امکانات نرم افزارها

>

امکانات نرم افزار

تمام هوشمند

نیمه هوشمند

ساده (کارتی)

تعریف تعرفه خودرو در نرم افزار پارکینگ عمومی خودرو

ثبت ورود و خروج توسط کارت مغناطیسی RFID

صدور قبض دستی پلاک در سیستم هوشمند پارکینگ

نمایش ظرفیت خالی پارکینگ در اتوماسیون پارکینگ

محاسبه و نمایش مبلغ توقف در برنامه پارکینگ

محاسبه و نمایش مبلغ توقف در تابلو نمایشگر مبلغ

گزارشات متنوع ریالی کلی پارکینگ

گزارشات متنوع ریالی کاربران در نرم افزار پارکینگ خودرو

گزارشات مدیریتی نموداری نرم افزار پارکینگ هوشمند

گزارشات امنیتی ورود و خروج کاربران و تغییرات قبوض

تمدید شارژ مشترکین توسط کاربر یا مدیر سیستم

تفکیک ظرفیت متفرقه پارکینگ از مشترکین

بارگذاری نرم افزار در کمتر از 6 ثانیه

حذف یا صفر کردن قبوض صادره و سر ریز در پارکینگ

تعریف کاربران و ایجاد سطح دسترسی دلخواه در نرم افزار پارکینگ پلاک خوان

تعریف و ثبت کارتهای RFID

ادغام تعرفه های قدیمی خودرو

تعریف مشترکین (ماهانه-اعتباری-پرسنل)

تعریف کارت رایگان (مهمان) در سیستم کارتی پارکینگ

گزارشات حساب کل و مانده مشترکین

ثبت خودروهای تردد ممنوع

ثبت تخفیف از 0 تا 100 درصد برای طرف قراردادها

گزارش وضعیت قبوض تخفیف دار به طرف قراردها

رند کردن مبالغ توقف خرد ریالی

استفاده از سیستم در حالتهای کارت مغناطیسی و بارکد

پشتیبانی از کارتهای RO125KHZ و RW 13.5Khz

گزارش تحویل شیف کاربران با یک کلیک در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ خودرو

دوربین اضافی ثبت عکس سرنشین یا بدنه خودرو

انتخاب تم رنگ بندی دلخواه بیش از 8 تم

انتخاب سایز و فونت مناسب نرم افزار پارکینگ خودرو

چاپ قبوض در 3 سایز (A5-A6-8Cm)

تعریف 6 پلاک معتبر برای مشترکین و پرسنل

فعال کردن محاسبه مبلغ مالیات

صدور قبض خودکار در سامانه اتوماسیون هوشمند پلاک خوان پارکینگ

×

گزارشات امنیتی پلاکهای بدون صدور قبض در نرم افزار پارکینگ تشخیص پلاک خودرو

×

ثبت عکس ورودی و خروجی پلاک برای هر خودرو و قبض

×

گزارش تردد نامحسوس ورود و خروج خودرو در سیستم اتوماسیون تشخیص پلاک خودرو

×

هشدار پلاکهای تردد ممنوع در نرم افزار کنترل و مدیریت هوشمند پارکینگ

×

چاپ و صدور قبض اتوماتیک با مشاهده پلاک خودرو

×

محاسبه و نمایش مبلغ توقف با مشاهده پلاک خودرو

×

تطابق پلاکهای ورودی و خروجی و هشدار امنیتی مناسب

×

تنظیم فشرده سازی عکس با کمترین کاهش کیفیت

×

نمایش استان و شهر و نوع صدور پلاک تردد کننده

×

استفاده از دو دوربین همزمان ورود و خروج در سیستم نرم افزار هوشمند پلاک خوان پارکینگ عمومی

×

تعریف کلید میانبر برای چاپ و صدور قبض در اتوماسیون هوشمند پلاک خوان پارکینگ

×

تعریف مبلغ پیشپرداخت ورودی در نرم افزار پارکینگ

×

جلوگیری از ورود خودرو دوم مشترکین چند پلاکی

×

باز کردن خودکار هوشمند راهبند پس از تسویه حساب با پوز بانکی

×

جلوگیری از خروج خودرو با تنظیم درصد تطابق و نمایش هشدار مناسب

×

ذخیره عکس ورودی و خروجی خودرو فقط با مشاهده پلاک

×

جلوگیری از ورود خودرو با تکمیل ظرفیت پارکینگ

×

گزارش امنیتی تطابق پلاک در نرم افزار پارکینگ پلاک خوان خودرو

×

گزارش بستن دوربین و بازکردن راهبند در سیستم اتوماسیون پارکینگ

×

ارسال مبلغ محاسبه شده روی پوز بانکی

×

استفاده از تابلو نمایشگر آنلاین پلاک

×

استفاده از نرم افزار مانیتوریگ پلاک در سامانه تشخیص پلاک خودرو

×

باز کردن خودکار راهبند برای مشترکین فعال با مشاهده پلاک

×

ثبت 12 تصویر بجز پلاک از زوایای مختلف خودرو در ورود و خروج در نرم افزار پارکینگ

×

استفاده از کلید ریسپانسر فرمان صدور قبض

×

×

تمدید اعتبار مشترکین توسط راننده در اتوماسیون پارکینگ

×

×

ثبت یک مشترک جدید توسط راننده

×

×

تسویه ریالی خودرو قبل از خروج از پارکینگ

×

×

سفارش نرم افزار

> امکانات نرم افزار تمام هوشمند نیمه هوشمند ساده (کارتی) تعریف تعرفه خودرو در نرم افزار پارکینگ عمومی خودرو ✓ ✓ ✓ ثبت ورود

نحوه سفارش کالا:

  •    بعلت تخصصی بودن کالاها سفارش کالا از طریق آنلاین به هیچ وجه امکان پذیر نمیباشد لذا فروش کالا حتما با مشاوره کارشناسان فروش انجام میگیرد.

  •    ابتدا جهت استعلام قیمت کالا با یکی از نمایندگان و یا دفتر فروش تهران یا مشهد تماس بگیرید.

  •    پس از دریافت پیشفاکتور فروش مبلغ قید شده در فاکتور را به شماره حسابهای مندرج در پیشفاکتور فروش واریز نمایید.

  •    شماره پیگیری واریز وجه و شماره پیشفاکتور را به کارشناسان فروش اعلام نمایید تا پروسه ارسال کالا و تعیین زمان نصب صورت پذیرد.

  •    معمولا 2 الی 3 روز کاری جهت دریافت محصول و تعیین زمان نصب لازم است.

  •    کالا از طریق انتخابی شما (باربری ، تیپاکس ، پست پیشتاز) برای شما ارسال میگردد.

  •    کلیه کالاها دارای 2 تا 5 سال گارانتی شرکت میباشند.

  •    بهمراه کالای ارسالی یک فایل آموزشی نیز ارائه میگردد که درصورت تمایل میتوانید شخصا از این فایل آموزشی استفاده کنید و خودتان کار نصب و راه اندازی و پیکربندی را انجام دهید.


دموهایی از کارکرد نرم افزار پارکینگ


محل اجرا : خرمشهر(مرز شلمچه)-پارکینگ 50هکتاری اربعین
تعداد دربها : 6 درب ورودی و 8 درب خروجی
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ عمومی پلاک خوان نیمه هوشمند
توضیحات : دریافت پیشپرداخت در ورودی و صدور قبض-تسویه حساب نهایی در خروجی-پارکینگ فصلی 1 ماه در سال
ظرفیت پارکینگ : حدود 60.000 جایگاه
تردد روزانه : 1000 الی 10.000 خودرو

محل اجرا : مشهد-مجتمع تجاری یاقوت مصلی
تعداد دربها : یک درب ورودی و یک درب خروجی
نوع نرم افزار : پارکینگ تمام هوشمند بدون کاربر
توضیحات : دریافت قبض ورودی توسط راننده و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 180جایگاه
تردد روزانه : 500 الی 2000 خودرو

محل اجرا : مشهد-هتل هما شماره 1
تعداد دربها : یک درب ورودی و یک درب خروجی
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 200جایگاه
تردد روزانه : 600 الی 2500 خودرو

محل اجرا : تهران-مجتمع تجاری جم سنتر (جماران)
تعداد دربها : دو ایستگاه - هر کدام یک درب ورود و یک درب خروج
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی-پارکینگها در 2 طبقه با دو ورودی مجزا هستند که پارکینگها بهم راه ندارند
ظرفیت پارکینگ : حدود 300جایگاه
تردد روزانه : 800 الی 3000 خودرو


سایر محصولات پیشنهادی

قیمت فروش نرم افزار ثبت تخفیف هوشمند پارکینگ
نرم افزار ثبت تخفیف پارکینگ
قیمت : تماس بگیرید

مشاهده نرم افزار

فروش نرم افزار نمایشگر پلاک خودرو پارکینگ
نرم افزار مانیتورینگ پلاک
قیمت : تماس بگیرید

مشاهده نرم افزار

دوربین پلاک خوان خودرو
قیمت : تماس بگیرید

مشاهده کالا

دستگاه استندهوشمند اتوماتیک پارکینگ
دستگاه هوشمند پارکینگ
قیمت : تماس بگیرید

مشاهده کالا