آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++4
15 خرداد 1400
چرا به نسخه اورجینال ویندوز نیاز داریم
چرا به نسخه اورجینال ویندوز نیاز داریم
20 خرداد 1400
Show all

الگوریتم تشخیص پلاک خوان 3

الگوریتم الگو یابی تشخیص پلاک خوان

الگوریتم الگو یابی تشخیص پلاک خوان خودرو

الگوریتم الگو یابی تشخیص پلاک خوان

پیدا کردن الگوی اعداد از قاب پلاک

پس از مرحله شناسایی ورود خودرو در دوربین پلاک خوان و شناسایی قاب پلاک خودرو در این مرحله از پلاک خوانی می دانیم که پلاک در قاب شناسایی شده وجود دارد بنابراین با مراجعه به بانک اطلاعاتی شابلونهای نمونه اعداد و حروف شروع به پردازش تصویر برای الگوریتم پلاک خوان آنلاین خواهیم کرد.

در اولین مرحله تصویر پلاک بصورت پیکسل های سیاه ( معنا دار ) و سفید ( زمینه ) تبدیل میگردد. برای شناسایی ارقام معنا دار با استفاده از شماره رنگ هر پیکسل و متوسط نور صفحه میتوان حروف معنا دار را از زمینه پلاک جدا نمود و با توجه به مکان هر کاراکتر و زاویه پلاک نمونه را بررسی کرد.

مراحل تبدیل به الگوی سیاه و سفید قاب پلاک را در زیر مشاهده میکنید:

شناسایی الگو در پلاک خوان

ورود خودرو به تصویر و شناسایی وجود خودرو

الگوریتم تطابق پلاک در تشخیص پلاک

پیدا کردن قاب پلاک در تصویر

الگوریتم الگو یابی در نرم افزار تشخیص پلاک خوان خودرو

تبدیل تصویر پلاک به پیکسلهای بخشهای معنا دار و زمینه پلاک

اکنون با داشتن نمونه پیکسلهای معنا دار هر حرف میتوان براحتی حروف را شناسایی نمود برای مثال الگوی حرف فارسی پلاک در پلاک فوق از حداقل خانه 20م شروع و حداکثر در خانه 40م به پایان میرسد.

برای پیدا کردن تطبیق درست ما بانک اطلاعاتی حاوی کلیه حروف و ارقام بعنوان الگو نیاز داریم که برای هر کدام از حروف در زاویه های مختلف و فاصله های گوناگون میباشد.

بانک اطلاعاتی الگوهای پلاک

نمونه یک بانک اطلاعاتی از اعداد انگلیسی از پلاک که برای هر کاراکتر بیش از 30 نمونه ذخیره شده است

برای بهتر روشن شدن موضوع به الگوی حرف “گ” دقت کنید که در زاویه قرار گرفتن یا دور و نزدیک بودن پلاک الگوهای متفاوتی از خود بوجود می آورد:

الگو حرف گ در نرم افزار پلاک خوان

چند نمونه از الگوهای حرف “گ” در کتابخوان نرم افزار پلاک خوان

اکنون برای اینکه مشخص کنیم اعداد معنا دار بخش انتخابی حرف پلاک شبیه به کدام نمونه میباشد کافیست پیکسلهای پر و خالی آنها را باهم مقایسه کنیم به این صورت که هر بار هر نمونه با تمام الگوهای موجود از یک حرف مقایسه میشود و بالاترین درصد شباهت آنها تعیین میشود بعنوان مثال در یک پلاک خوانی نمونه حرف “گ” 85% نزدیک به حرف “ی” و نیز حرف “گ” 20% شبیه حرف “م” است در حالیکه با توجه به کتابخانه تشخیص پلاک ما همان حرف 95% شبیه به حرف “گ” خواهد بود.

با این توضیحات مشخص میشود اگر الگوی حرف “گ” در کتابخانه بانک اطلاعاتی ماژول پلاک خوان ما وجود نداشته باشد الگوریتم تطابق پلاک تشخیص پلاک خوان حرف “ی” را بعنوان بیشترین شباهت به ما خواهد داد.

در پایان پس از مقایسه هر نمونه با الگوهای بانک اطلاعاتی بالاترین درصد شباهت پیدا شده بعنوان خروجی کار داده میشود.

این مقایسه حروف پلاک برای همه ارقام پلاک بررسی شده و در خروجی رشته پلاک تعیین میشود.

از ماژول پلاک خوان برای استفاده در نرم افزار های پلاک خوان شهری ، کنترل تردد خودرو و نرم افزار پارکینگ پلاک خوان مورد استفاده قرار میگیرد.

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید