20 فروردین 1402
پارکینگ مدرن

مدیریت و دستگاه صدور قبض پارکینگ (2)

مدیریت پارکینگ و دستگاه صدور قبض پارکینگ در این مقاله میخوانیم : 1-  فضای ساعتی برای پارک خودروها 2- کسب درآمد از پارکینگ 3- استفاده بهینه […]