2 فروردین 1400

نصب و جانمایی دوربین تشخیص پلاک خوان بخش1

آموزش نصب و جانمایی دوربین تشخیص پلاک خوان بخش اول :   مطالب نوشته شده در رابطه با جانمایی دوربین پلاک خوان بر اساس تحقیقات بر […]
6 فروردین 1400

نصب و جانمایی دوربین تشخیص پلاک خوان بخش دوم

آموزش نصب و جانمایی دوربین تشخیص پلاک خوان  بخش دوم: چند نمونه جانمایی پارکینگ خودروهای سواری: اکنون با دانش و اطلاع از مطالب گفته شده فوق […]