آموزش پردازش تصویر متلب
برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب 2 (2)
31 شهریور 1401
آموزش متلب
برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب 4 (4)
11 مهر 1401
Show all

برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب 3 (3)

آموزش متلب

برنامه نویسی و پردازش تصویر در متلب 3

کار با تابع های , zeros ,figure ,imwrite ,imread , imshow در متلب

بخش 3 آموزش برنامه نویسی درنرم افزار متلب 

در این بخش میخوانیم :

1-کار با تابع imshow

2- تابع imread

3- کار با تابع imwrite

4- معرفی تابع figure

5- معرفی تابع  zeros

در پردازش تصویر و کار با تابع های , zeros ,figure ,imwrite ,imread , imshow درمحیط متلب چهار مدل تصویر از لحاظ رنگ را بررسی میکنیم .

 imshow متلب

 

 1. >>imshow(img)
  >>size(img)
  ans=
  384        512         3

دو عدد اول سایز افقی و عمودی تصویر است ، عدد3 به معنای سه طبقه مجزا ورنگی ذخیره سازی شده

تابع imshow در متلب

 1. >>size(img( : ,  :  ,  1 ))

در اندیس گزاری ماتریس ها علامت دو نقطه به معنای همه است .

معنای کد نویسی بالا میشود همه سطح ها وهمه ستون ها در طبقه اول .

پردازش تصویر imshow در متلب

 

پیاده سازی فرمول روی تصویر رنگی بالا میشود یک تصویر سیاه و سفید چون فقط رنگ قرمز را نشان میدهد قسمتهایی که تیره هستند یعنی نور قرمز در آن به کار نرفته است . حالا یک فیگور جدید مینویسیم

 1. >>imshow(img ( :  ,  :  ,  1  ))
  >>figure ; imshow (img)    

در مقایسه دو تصویر داریم:

قسمتهای قرمز رنگ سفید شدند و قسمتهایی که رنگ قرمز ندارد تیره شدند .

 

مقایسه دو imshow در متلب

 اگر طبقه دوم این فرمول را نمایش بدهیم چه میشود ؟

 1. >>figure; imshow (img ( :  ,  :  ,  2))

میبینیم برعکس تصویر قبل میشود جاهایی که سبز هستند روشنتر میشوند .

 

 

zeros figure imwrite imread imshow متلب

 

در اصل کانال های متفاوت رنگی هستندکه روی هم قرار میگیرند واز ترکیب این سه طیف شما تصویر را رنگی میبینید .

اکنون به بررسی یک تصویر سیاه و سفید میپردازیم .

 1. >>img = imread(‘ rice . png ‘);
  >>imshow (img)


 تنها یک لایه دارد   

 

پردازش تصویر imread متلب

تا الان دو مدل تصویر را بررسی کردیم 1- حالت رنگی 2- سطح خاکستری 

 درتابع imread میتوانیم خودمان تصویر دستی ایجاد کنیم .

از این تابع جهت طراحی نرم افزار پلاک خوان و تشخیص پلاک خودرو و همچنین ساخت دستگاه هوشمند پارکینگ و نیز نرم افزار کنترل تردد خودرو در اتوماسیون پارکینگ استفاده میگردد.

تابع imread دستی در متلب

نباید حتما سُرس تصویر دوربین یا اسکنر باشد بلکه یک الگوریتم هم میتواندآن تصویر را به وجود آورد . 

در محیط متلب zeros کار با تابع

 1. 
  
  
  >>img=zeros(400,400);
  >>imshow (img)
  >>img (100:200 , 100:200)= 1 ; 

   

zeros figure imwrite متلب

 یک تصویر Black And White یا سیاه و سفید داریم که به این تصاویر Logical یا منطقی میگویند.

این هم نوع سوم از تصاویر از لحاظ رنگی است .

اگر این مسئله در دایره باشد باید همه نقاطی که داخل دایره هست یک و نقاطی که بیرون دایره هست صفر در نظر بگیریم ، به شکل دو دایره داخل هم نمایش میدهیم ( اگر فاصله از مرکز کمتریا مساوی شعاع باشد شرط حضور داخل دایره رعایت شده) هر وقت این شرط برقرار بود مختصات آن را یک قرار میدهیم .

  تصاویر Index Color نوع دیگری از تصاویرتابع imread در متلب هستند

 بهترین نمونه برای تصاویرIndex شده و Quantites نقشه های فرش است  .

Index Color Imasge چیست ؟

 رنگهای شماره گزاری شده در تصاویر مختلف که به جای همه رنگها یک سری اندیس گزاری در خودشان دارند اینها را اصطلاحا Index Color Imasge گویند ، که استفاده از این تصاویر در محیط وب باعث میشود در پهنای باند جای کمتری گرفته شود این نوع چهارم تصاویر دیجیتال است .

 فورمت gif ,png , معروف ترین نوع تصاویر Index Color Imasge است که از روش اندیس گزاری انجام میشود .

در تصویر اندیس گزاری اگربا imread  و دو خروجی فرا خوانی کنید تصویر اول توصیف نقشه است و  map  توصیف نقشه رنگ میباشد . این کار باعث پایین آوردن حجم داده میشود و با ماتریس یک طبقه کار میکنید ( باعث کاهش سه برابری داده میشود) فقط محدودیت رنگ داریم ( امکان حضور هر رنگی در تصویر وجود ندارد ) 

 1. >>img=imread(‘ rice . png ‘) ;
  >>imshow (img )

 مستقیما انجام میشود .م  ImShow  نمایش محتویات یک فایل با تابع 

 1. >>imshow( ‘coins .png ‘)

تابع figure imwrite imshow متلب

 تابع imwrite در ذخیره سازی تصویر کمک میکند .

 یک فایل 400 در 400 باز میکنیم ، بخش 100 تا 200 از آن را یک قرار میدهیم .

(چگونگی کار با تابع imwrite در محیط متلب)

 1. >>img=zeros(400 , 400 );
  >>img (100 : 200 , 100 :200 )=1;
  >>imwrite (img , ‘mypic .gpg ‘ );
  

imwrite یعنی رایت کن همین img ( تصویر ) را  در   MyPic.jpg

  فایل تصویری ایجاد شده را با Explore میتوانیم ببینیم .

به این ترتیب یک داده اگر تصویر هم نباشد با فرمت Last Less میتوانیم به شکل یک تصویر ذخیره کنیم .

 فرمت jpg با تکنیک فشرده سازی ذخیره میکند اطلاعات دقیق تصویری که ذخیره کردیم را به ما نمیدهداگر ذخیره سازی با فرمتی مثل png  یا bit map باشد شاید کمی حجم دلتا بالاتر رود .

 در پردازش تصویر لازم نیست حتما با تابع imwrite کارکنیم .

مثلا یک ماتریس بزرگ را میتوانیم  Visualise  نوشته و Save کرد .

 فایل های تصویری یکی از روش های اتصال اطلاعات بین نرم افزارها است .

ادامه آموزش متلب در بخش 4


 

دیدگاهتان را بنویسید