کابل شبکه اینترنت چیست؟
کابل شبکه چیست؟
30 اردیبهشت 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
پاسخ سوالات برنامه نویسی زبان c++1
3 خرداد 1400
Show all

نمونه سوالات مثال برنامه نویسی زبان c++1

آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

نمونه سوالات مثال تمرین امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 با حل مباحث آرایه ها ماتریس توابع بازگشتی رشته ها حلقه ها

کارداني : سؤالات 1، 3 و 5

کارشناسي : سؤالات 2، 3 و 4

نمره سؤال شماره 6 براي هر دو گروه کارداني و کارشناسي اضافه بر نمره امتحان است و اگر کسي به آن پاسخ دهد نمره اضافي برايش منظور خواهد شد.

1- برنامه­اي بنويسيد که عددي مانند n را از ورودي دريافت کند که نشان دهنده تعداد اعدادي است که قرار است از ورودي وارد شوند، سپس عددي مانند k را از ورودي دريافت کند. سپس n عدد را از ورودي دريافت کرده و اعدادي که توانهاي عدد k مي­باشند را در خروجي نمايش دهد. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودي به صورت زير وارد شود.

5          2

19        16        28        64        97

خروجي به صورت زير خواهد بود.

16        64

2- برنامه­اي بنويسيد که عددي مانند n را از ورودي دريافت کند و n عدد را از ورودي دريافت کرده که همه آنها يک رقمي هستند و مشخص کند که آيا عددي که از کنار هم نوشتن به ترتيب اين ارقام ساخته مي­شود بر 11 بخش پذير است يا خير. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودي به صورت زير وارد شود.

7

1          0          5          9          9          3          8

خروجي به صورت زير خواهد بود.

YES

عددي بر 11 بخش پذير است که حاصل جمع ارقام آن به صورت يکي در ميان مثبت و منفي بر 11 بخش پذير باشد. به عنوان مثال براي ورودي بالا

1 – 0 + 5 – 9 + 9 – 3 + 8 = 11

3- برنامه ­اي بنويسيد که عددي مانند n را از ورودي دريافت کند و دنباله زير را با شروع از عدد n چاپ کند. اگر عدد کنوني فرد باشد، عدد بعدي برابر با 3 برابر اين عدد به اضافه 1 خواهد بود و اگر عدد کنوني فرد باشد، عدد بعدي برابر با نصف عدد کنوني مي­باشد. کار چاپ کردن هنگامي به پايان مي­رشد که عدد 1 چاپ شود. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودي به صورت زير باشد.

10

خروجي به صورت زير خواهد بود.

10        5          16        8          4          2          1

4- برنامه­اي بنويسيد که عددي مانند n را از ورودي دريافت کندکه حداکثر برابر با 100 مي­باشد. سپس n عدد را از ورودي دريافت کرده که همه آنها يک رقمي هستند. سپس کوچکترين عددي که مي­توان با اين ارقام ساخت در خروجي نشان دهد. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودي به صورت زير وارد شود.

5

1          4          2          3          6

خروجي به صورت زير خواهد بود.

12346

5- برنامه­اي بنويسيد که عددي مانند n را از ورودي دريافت کرده که حداکثر برابر با 100 مي­باشد و سپس n عدد را از ورودي دريافت کرده و در بين اين اعداد، عددي را که بيشتر از نصف خانه­هاي آرايه تکرار شده است در خروجي نشان دهد. در صورتي که چنين عدد در آرايه وجود ندارد پيغام NOT EXIST نمايش داده شود. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودي به صورت زير وارد شود.

9

12        65        12        65        17        65        65        23        65

خروجي به صورت زير خواهد بود.

65

6- اگر بخواهيم هر رقم را با تعدادي چوب کبريت بسازيم، تعداد چوب کبريت­هاي مورد نياز براي هر رقم به صورت جدول زير خواهد بود.

رقم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

تعداد چوب کبرت­هاي مورد نياز

6

2

5

5

4

5

6

3

7

6

برنامه­اي بنويسيد که دو عدد صحيح a و b را از ورودي دريافت کرده و اعدادي در بين a و b که بيشترين تعداد چوب کبريت را براي نمايش نياز دارند به همراه تعداد چوب کبرت مورد نياز براي نمايش آنها در خروجي نمايش دهد. فرض کنيد a کوچکتر يا مساوي با b مي­باشد. (10 نمره)

به عنوان مثال اگر ورودي به صورت زير باشد.

20        38

آنگاه خروجي به صورت

12

28

برای مشاهده حل نمونه سوالات مثال تمرین امتحان برنامه نویسی زبان c++ پیشرفته 1 و 2 با حل مباحث آرایه ها ماتریس توابع بازگشتی رشته ها حلقه ها فوق  کلیک کنید.

 

فروش نرم افزار پارکینگ و نرم افزار پلاک خوان دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید