آموزش کار با برنامه نویسی c# سی شارپ
کد جستجو در سی شارپ دیتا گرید ویو find
2 اردیبهشت 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
پیاده سازی سورس کد لیست پیوندی در c++
6 اردیبهشت 1400
Show all

تمرین مثال رشته ها معکوس در c++

آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

چند تمرین و مثال کار با رشته ها ( معکوس دریافت و چاپ ) در c++

در زبان برنامه نویسی c++ داده یا متغیر رشته ای وجود ندارد لذا برای دریافت رشته یا چاپ رشته از آرایه کاراکتری استفاده می گردد.

در این بخش قصد داریم تا با چند مثال و تمرین در c++ و شرح سورس کد برنامه کپی رشته ، معکوس ، چسباندن رشته ها و طول رشته در c++ این مطلب را آموزش دهیم.

یک رشته در c++ بشکل زیر تعریف میگردد :

unsigned char s[100] ;

 

چند نکته در رابطه با استفاده از رشته ها  :

در زبان برنامه نویسی c++ انتهای هر رشته کد صفر قرار دارد.

تمرین مثال رشته ها در c++ معکوس چاپ دریافت رشته در c++

برای تعریف یک رشته با طول n  کاراکتر باید آرایه ای با n+1 عنصر تعریف نمود.

به چند روش میتوان به رشته ها در سی پلاس پلاس مقدار داد :

unsigned char s[10] = " ABCD "
s[0] ='A' 
s[1] = 'B'
scanf ( " %s " , s );
printf ( "%s " , s );

 

نکته :

در استفاده از رشته ها از & برای چاپ یا دریافت رشته ها نیاز نداریم.

برای دریافت رشته میتوان از تابع gets نیز بصورت زیر استفاده کرد :

gets(s1)

 

برای چاپ رشته نیز میتوان از تابع puts نیز بصورت زیر استفاده نمود :

puts(s1)

 

برای مثال برنامه ای بنویسید که یک رشته را دریافت و طول آن را محاسبه و چاپ نماید .

برای این منظور با در نظر داشتن مقدار صفر در خانه آخر آرایه رشته میتوان از حلقه زیر برای پیدا کردن طول رشته استفاده نمود :

void main()
{
char s[100] ; int i;
gets(s);
for( i=1 ; s[i] ; i++ );
cout<< i;
}

 

در مثال دیگر قصد داریم رشته s2  را در s1  کپی کنیم :

void main()
{
char s1[100] , s2[100]; int i;
gets(s1);
for( i=0 ; s[i] ; i++)
s2[i]=s1[i];
s2[i+1]=0;
}

 

در تمرین زیر قصد داریم دو رشته s1 , s2  در c++ را از ورودی دریافت کرده و s2 را به انتهای s1 بچسبانیم :

void main()
{
char s1[100] , s2[100]; int i ,j;
gets(s1); gets(s2);
for( i=0 ; s1[i] ; i++);
for( j=0 ; s2[j] ; j++ , i++)
s1[i]=s2[j];
s1[i]=0;
}

 

اکنون برنامه ای بنویسید که یک رشته را در دریافت کرده و معکوس آن رشته را در c++ چاپ کند :

 

void main()
{
 char t , s[100]; int i ,j;
 gets(s);
 for( i=0 ; s[i] ; i++);
 i-- ;
 for( j=0 ; j<i ; j++ , i--)
 {
     t=s[i];
     s[i]=s[j];
     s[j]=t;
 }
 s[i+j+1]=0;
}

در برنامه معکوس رشته در c++ ابتدا باید انتهای رشته را پیدا کنیم ؛ سپس در ادامه متغیر i  از انتها و متغیر j از ابتدای رشته آنرا پیمایش کرده و مقداری داخلی آن رشته را با یکدیگر جایگزین میکنند.

فروش سیستم راهبند هوشمند و نرم افزار هوشمند پارکینگ دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید