آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
دستور scanf و printf در زبان c++ چیست
14 اردیبهشت 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
متغیر استاتیک static تابع بازگشتی در c++
18 اردیبهشت 1400
Show all

کار با دستور شرطی if case when در sql

آموزش کار با SQL اس کیو ال

کار با دستور شرطی if case when در sql

در این بخش از آموز قصد داریم کار با دستورات شرطی if case when در sql را آموزش دهیم :

آموزش کار با دستور شرطی if else در sql :

ساده ترین دستور شرط if  میباشد که این ساختار بصورت زیر در sql تعریف می گردد :

if دستور شرط
begin
   if دستورات بدنه
end
else
begin
    else دستورات بدنه
end

 

نکته :

چنانچه دستورات بدنه if فقط یک دستور برای اجرا داشته باشد نیاز به بلاک begin , end ندارد .

برای مثال دستور شرطی if در sql را مشاهده نمایید :

declare @a int=1,@str nvarchar(10)='' 
if @a < 1 or @a > 4 set @str= 'Other'
if @a = 1 set @str= 'One'
if @a = 2 set @str= 'Two'
if @a = 3 set @str= 'Three'
print @str

 

همانطور که در دستور بالا مشاهده کردید در هر دستور if فقط یک دستور اجرایی وجود دارد ؛ بنابراین نیاز با استفاده از بلاک begin , end نبود .

در نمونه زیر استفاده از if را با چند دستور و نحوه استفاده از بلاک begin , end را ملاحظه مینمایید :

declare @a int=1,@str nvarchar(10)=''
 if @a = 0 set @str= 'Zero'
else
 begin
   set @str='Not Zero'
   print @a
 end 
print @str

 

آموزش کار با ساختار دستور شرطی case when در sql :

دستور شرط case when دستور شرطی دیگری میباشد که مانند دستور if در sql میتوان از آن استفاده نمود .

دساختار دستور case when در sql بشکل زیر میباشد :

case متغیر یا عبارت 
  when 
  1مقدار then 1مقدار دلخواه 
  when
  2مقدار then 2مقدار دلخواه
   . . .
  else 
  مقدار دلخواه
end

 

در مثال زیر با استفاده از بکار گیری دستور case when در sql مثال اول را باز نویسی می کنیم :

declare @a int=1,@str nvarchar(10)='' 
set @str=(
case @a
  when 1 then 'One'
  when 2 then 'Two'
  when 3 then 'Three'
  else 'Other'
end) 
print @str

 

نکته : برخلاف دستور شرطی و محدود if که نمیشود از این دستور در select و کوئری گرفتن از جدولها به راحتی استفاده کرد از دستور شرط case when میشود استفاده نمود .

جهت کار با دستور شرطی case when در sql به مثال زیر توجه کنید :

فرض کنید در جدول مدک تحصیلی کارمندان قرار باشد رتبه بندی انجام گیرد که این رتبه بندی بر مبنای مدرک تحصیلی کارمندان بشرح زیر انجام می گردد :

مدرک تا دیپلم : Beginner

از مدرک فوق دیپلم تا فوق لیسانس : Full

از دکترا و بالاتر : Professional

اکنون قصد داریم با استفاده از یک پرس و جو ستونی به جدول اضافه کنیم که این ستون با استفاده از دستور ساختار شرطی case when در sql دسته بندی را انجام می دهیم :

select *, (case
      when ideducation <= 2 then 'Beginner'
      when ideducation >= 3 and ideducation <= 5 then 'Full' 
    else
     'Professional' 
      end) 
  from tblEducation

 

خروجی اجرای دستورات کوئری فوق جدول زیر می باشد :

کار با دستور شرطی if case when در sql

با دقت به نمونه استفاده از دستور ساختار شرطی case when در sql خواهیم فهمید که ساختار عملکرد آن بصورت تابعی میباشد و حاصل درونی ( ) پرانتز ستونی از فیلدهای جدول خروجی باز گردانده میشود .

دانلود آموزش کار با ساختار دستور شرطی if case when در sql

 

فروش نمایشگر ظرفیت تحت شبکه و ریدر مغناطیسی تحت شبکه دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

 

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید