آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
تخصیص حافظه پویا دستور new delete در c++
8 اردیبهشت 1400
آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس
کاربرد دستور تابع getch در زبان c++ چیست
12 اردیبهشت 1400
Show all

نمونه سوال مثال دستور حلقه while در c++

آموزش برنامه نویسی با c++ سی پلاس پلاس

نمونه سوال مثال دستور حلقه while در زبان c++

در استفاده از زبان برنامه نویسی c++ در بعضی از تمرینها نیاز می باشد که عملیات خاصی چند بار تکرار شود که این عملیات را در حلقه while در c++ انجام می دهند . حلقه تکرار دستور while ساختاری میباشد که مجموعه ای از دستورات که در بلاک قرار دارند تا زمانی که شرط ورود به حلقه صحیح باشد انجام میگیرد . در حلقه while پس از پایان دستورات مجدد شرط حلقه چک میشود تا در صورت صحیح بودن شرط وارد حلقه شویم .

حلقه ی تکرار while در برنامه نویسی به دو روش استفاده می گردد :

حالت 1 :

شرط ورود به حلقه و تکرار در ابتدای حلقه قرار داشته باشد در اینصورت ابتدا شرط ورود بررسی شده و وارد حلقه می گردد .

حالت 2 :

در این حالت شرط ورود یا تکرار در انتهای حلقه قرار دارد ؛ در این حالت حداقل یکبار دستورات انجام میشود و سپس شرط تکرار حلقه بررسی می شود زیرا دستورات بدنه در ابتدای حلقه میباشد .

در C++ چند نوع حلقه تکرار وجود دارد که در اینجا درس حلقه while را شرح خواهیم داد.

استفاده و کار با حلقه while  شبیه به استفاده دستور حلقه for میباشد با این تفاوت که شمارنده نداشته و فقط شرط ورود به حلقه را دارد.

در استفاده از حلقه while تا زمانی که شرط خاصی برقرار باشد دستورات داخل حلقه while تکرار میگردد . در این دستور شرط در ابتدای حلقه بررسی میشود.

تا زمانی که شرط درست باشد دستورات بلاک حلقه while اجرا می شود .

نمونه سوال مثال دستور حلقه while در c++

ساختار استفاده از دستور while  بشکل زیر می باشد :

while(شرط ورود به حلقه)
{
  دستورات بدنه
}

 

تمرین : برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کرده و بگوید این عدد چند رقم دارد ؟

void main()
{
  int n, a=0;
  cin>>n;
  while( n>0)
  {
   n= n/10;
   a++;
  }
  cout<<a;
}

 

نکته : در مثال بالا شرط ورود به حلقه بزرگتر بودن مقدار n از صفر میباشد .

مثال: برنامه ای بنویسید که تعدادی اعدد را از ورودی دریافت کرده و با هم جمع نماید .تعداد این اعداد نامشخص میباشد و اعداد تا زمانیکه از ورودی عدد صفر را دریافت نکرده باشد ادامه یابد :

void main()
{
  int s=0 , a;
  cin>>a;
  while( a!=0)
  {
   s=s+a;
   cin>>a;
  }
  cout<<s;
}

 

نکته: مثال فوق نا مساوی بودن عدد دریافتی ( مقدار a ) با عدد صفر شاط ورود به حلقه میباشد .

مثال: برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی دریافت کرده و حاصلجمع ارقام آن عدد را محاسبه و چاپ نماید .

void main()
{
  int x , s=0,i;
  cin>>x;
  while(x<10)
  {
   i= x % 10;
   x=x / 10;
   s=i+s;
  }
  s=x+s;
  cout<<s;
}

 

مثال:برنامه ای بنویسید که یک عدد را از ورودی دریافت کرده و آن را معکوس نماید ؛ برای مثال :

21438 =>> 83412

void main()
{
  int x, s=0,i;
  cin>>x;
  while(x<10)
  {
   i= x %10;
   x=x /10;
   s=(i+s)*10;
  }
  s=x+s;
  cout<< s;
}

 

شرط خروج از حلقه در مثال فوق تک رقمی شدن مقدار x  میباشد .

 

فروش کارتخوان مغناطیسی تحت شبکه و ماژول کنترل راهبند دلتا

شرکت مهندسی اندیشه تراشه ویرا

تلفن تماس : 09120613870-02176490358

 

 

مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
برای رسیدن به هدفم میلیونها کیلیومتر اسکرول کردم و این راه همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید