نحوه پشتیبانی آنلاین
4 فروردین 1400
انتخاب سیستم مورد نیاز
8 فروردین 1400
Show all

نصب و جانمایی دوربین تشخیص پلاک خوان بخش دوم

آموزش نصب و جانمایی دوربین تشخیص پلاک خوان  بخش دوم:

  • چند نمونه جانمایی پارکینگ خودروهای سواری:

اکنون با دانش و اطلاع از مطالب گفته شده فوق چند جانمایی ایده آل برای یک پارکینگ را انجام میدهیم ، در تمام این جانمایی ها فرض بر این گرفته شده است که زمین دارای شیب صفر درجه و اندازه کانکس 3متر طول و 1.5متر عرض دارد و پنجره های کانکس در ابتدا یا انتهای کانکس است بنابراین اگر کانکس یا اتاقکی که شما برای اینکار در نظر دارید دارای طول و عرضی غیر از این میباشد باید با توجه به اندازه های کانکس مورد استفاده و نیز موقعیت مکانی آنجا جانمایی انجام شود، در همه حالتها از دوربین 3.6به12(زاویه دید در حالت فیکس 80 درجه و در حالت زوم 30درجه است) استفاده شده است که حداکثر زوم دردسترس در این دوربین مورد استفاده قرار گرفته شده است، رزولوشن دوربین بر روی 1 و2 مگاپیکسل و بر روی H265 تنظیم میباشد. نمونه های زیر بیشتر جهت آشنایی و تمرین خواننده این مقاله در خصوص نحوه تنظیم و محاسبات جانمایی دوربین پلاک خوان میباشد:

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 1 :

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود دارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل، پنجره های دریافت کارت و قبض در ابتدای کانکس تهیه شده است.

 

شرح جانمایی:

تعریف لاین حرکت پلاک خودرو: میدانیم که اندازه سایز پلاک خودرو 53 سانتیمتر است بنابراین ما برای اینکه همه ارقام پلاک را از اولین تا آخرین رقم را داشته باشیم پس باید از ابتدا تا انتهای پلاک را رویت کنیم. اما لاین حرکت پلاک فقط همین اندازه نیست و بلکه بیشتر است، در جانمایی پلاک ما باید دوربین را طوری جانمایی کنیم که اگر خودرویی با فاصله های حداقل یا حداکثر حرکت کند بازهم دوربین بتواند آن پلاک را در هنگام توقف مشاهده کند. در نمونه بالا تقریبا خودرو به کانکس چسبیده است و فاصله از سمت چپ خودرو به حداقل رسیده است، حالا فرض کنید راننده بازهم 50 سانتیمتر بیشتر از خودروی ایده آل نمونه بالا از کانکس فاصله بگیرد! بنابراین پلاک هم 50 سانتیمتر به سمت راست منتقل میشود.

با توجه به توضیحات بالا لاین حرکت پلاک را باید 100 سانتیمتر از نقطه حداقلی ایست در نظر گرفت تا بتوان پوشش کامل در حالت ایست را برای خودرو داشته باشیم.

همانطور که میدانیم دوربینهای وریفوکال با زاویه 30درجه زوم و زاویه کافی برای شناسایی پلاک را برای ما فراهم میکنند پس در این جانماییها کل بحث ما مربوط به دوربینهای وریفوکال با تنظیم کیفیت روی 1 و 2 مگاپیکسل خواهد بود.

اولین نکته ای که در جانمایی دوربین حائز اهمیت است اینست که آیا امکان جانمایی دوربین بر روی خط موازی منتهی به کانکس وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود داشته باشد این یک شانس برای آن پارکینگ خواهد بود چرا که دیگر نیاز نیست فکری برای حذف گوشه های کانکس از تصویر بکنیم، بدیهی است که در حالتی که مجبور باشیم دوربین را عقبتر از خط راست کانکس نصب کنیم دوربین برای حذف حاشیه های کانکس باید عقبتر نصب شود تا با کم کردن زاویه برد را بیشتر کنیم هرچند در عوض برد مفید کمتر خواهد شد، در نمونه بعدی در این باره بیشتر توضیح داده خواهد شد.

با توجه به اینکه فرضا امکان جانمایی دوربین به موازات خط منتهی به کانکس امکان جانمایی دارد کار را ادامه میدهیم، بهترین مکان برای نصب دوربین جایی است که برد دور بیشتر را ببیند و در هنگام توقف کامل خودرو دوربین بتواند پلاک را مشاهده و تشخیص دهد، یعنی اینکه زاویه ای که لنز دوربین با مرکز پلاک دارد از 45 درجه کمتر باشد.

فاصله 2.20 متری از لبه کانکس بهترین مکان برای نصب دوربین خواهد بود چرا که اگر فاصله را کمتر کنیم دوربین در محل توقف کامل خودرو پلاک را نمیبیند و اگر فاصله را بیشتر کنیم برد مفید دوربین کمتر خواهد شد.

در نمونه جانمایی بالا تشخیص پلاک خودرو 9.5 متر قبل از رسیدن خودرو به محل دریافت کارت در حالتی که از دوربینی با کیفیت 1 مگاپیکسل در حالت زوم استفاده کنیم قابل استفاده خواهد بود، چنانچه از دوربین 2 مگا پیکسلی در همین شرایط استفاده کنیم امکان رویت پلاک از فاصله 16.5 متری قبل از رسیدن به محل دریافت کارت یا قبض خواهد بود.

ارتفاع دوربین در این جانمایی با توجه به فاصله دوربین از پلاک خودرو که 3.20 متر است با توجه به دیاگرام و نکات گفته شده میتواند حداقل در ارتفاع 40 سانتیمتری از سطح زمین (زاویه صفر درجه) بهترین حالت و در حداکثر در ارتفاع 3.30 متر (زاویه 45 درجه) قرار گیرد. هر چه ارتفاع کمتر باشد جانمایی بهتری خواهیم داشت.

در انتخاب ارتفاع دو نکته مهم را را دقت کنید برخی خودرو ها ممکن است محل نصب پلاک آنها زیر سپر خودرو باشند مانند خودروهای پیکان یا پژو 206 و از این قبیل که در ارتفاع قرار گرفتن دوربین مانع از دید کامل پلاک خودرو توسط دوربین میشود و نکته دوم وجود مانع راهبند است. در راهبند هوشمند که در ارتفاع قرار دادن دوربین را مشکل ساز میکند، لذا پیشنهاد میشود که حدالمقدور زاویه دوربین با پلاک در ارتفاع به صفر نزدیکتر باشد و یا از زاویه حداکثر 30 درجه استفاده شود که در این حالت دوربین میتواند حداکثر در ارتفاع 1.90 متری سطح زمین در زاویه 30درجه عمودی از پلاک نصب گردد.

بجز مورد مانع بوم راهبند نرم افزار درب پلاک خوان یا جک نیز در مورد مانع دید باید مد نظر قرار گیرد.

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 2 :

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود ندارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل.

با توجه به اینکه فرضا امکان جانمایی دوربین به موازات خط منتهی به کانکس امکان جانمایی ندارد کار را ادامه میدهیم و ما باید دوربین را 40 سانتیمتر عقبتر از محل خط موازی منتهی به کانکس نصب کنیم، بهترین مکان برای نصب دوربین پلاک خوان جایی است که برد دور بیشتر را ببیند و در هنگام توقف کامل خودرو دوربین بتواند پلاک را مشاهده و تشخیص دهد، یعنی اینکه زاویه ای که لنز دوربین با مرکز پلاک دارد از 45 درجه کمتر باشد.

فاصله 3.90 متری از لبه کانکس بهترین مکان برای نصب دوربین پلاک خوان خواهد بود در این فاصله فاصله دوربین تا پلاک 5 متر است و با مرکز پلاک زاویه 21.5 درجه تشکیل میدهد و از طرفی میتواند تا فاصله 7.5 متری مانده به کانکس پلاک را تشخیص دهد حال آنکه اگر دوربین را کمی نزدیکتر کنیم لبه کانکس جلوی دوربین را میگیرد و مانع از قرائت پلاک میشود، بعبارتی استفاده از پناه برای جانمایی امنتر دوربین باعث شد تا محل جانمایی دوربین عقبتر نصب گردد تا بتوان لبه کانکس را از تصویر دوربین در برد مفید حذف کنیم.

ارتفاع مناسب در جانمایی فوق بر حسب فاصله دوربین از پلاک خودرو که 5 متر است میتواند با زاویه حداکثر 45 درجه یعنی در ارتفاع 4.7 متری و یا در ارتفاع مطمئن از پلاک خوانی همه خودرو ها 30درجه در ارتفاع 2.8 متری و حداقل در بهترین زاویه صفر درجه در ارتفاع 0.4 متری نصب کنیم.

جانمایی فوق برای استفاده از دوربین 1 مگا پیکسل  مناسب است اما برای حالتی که از 2 مگا پیکسل استفاده میکنید اصلا مناسب نیست! علت واضح است، در دوربین 2 مگا پیکسل ما میتوانیم تا 19 متر فاصله پلاک را مشاهده کنیم حال آنکه در جانمایی فوق نمیتوان بخاطر وجود لبه کانکس ببینیم و در عمل استفاده از دوربین قویتر فرقی در اجرا نخواهد داشت! راهکار اینست که اگر میخواهید از دوربین 2 مگا پیکسلی استفاده کنید باید دوربین را عقبتر از محل نمونه بالا نصب کنید. جانمایی دوربین 2 مگا پیکسل را برای تمرین به خودتان واگذار میکنیم اما در در نهایت بهترین مکان نصب دوربین تشخیص پلاک خوان در فاصله 5.7 متری از لبه کانکس و 6.75 متری از مرکز پلاک که در این حالت دوربین با پلاک زاویه 15 درجه خواهد ساخت.

ارتفاع دوربین در این حالت نیز حداکثر در زاویه 45 درجه در ارتفاع 6.5 متری یا در زاویه 30 درجه مطمئن 3.7 متری تا زاویه صفر درجه در بهترین حالت در ارتفاع 40 سانتیمتری خواهد بود.

در صورت جانمایی مناسب دوربین در حالت 2 مگا پیکسلی میتوانید در فاصله 13 متر قبل از رسیدن خودرو به محل دریافت قبض یا کارت پلاک خودرو را تشخیص دهید.

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 3 :

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود دارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل ، پنجره های دریافت کارت و قبض در انتهای کانکس تهیه شده است.

در این حالت بهترین مکان جانمایی در فاصله 4.6 از لبه کانکس و 3.3 متری از پلاک است، در این حالت پلاک کاملا در دوربین قابل رویت است و از حداکثر برد دوربین برای شناسایی پلاک استفاده شده است.

در این جانمایی اگر دوربین را به عقبتر ببریم برد مفید دوربین را کاهش داده ایم و اگر نزدیکتر کنیم پلاک از دید دوربین خارج میشود هر چند با کمی متمایل کردن دوربین به سمت پلاک این مشکل مرتفع میگردد اما برد برد مفید دوربین در لاین حرکت قرار نمیگیرد و درنهایت جابجایی برای داشتن برد مفید بیشتر نادیده گرفته میشود.

در جانمایی بالا شناسایی برای دوربین 1 مگا پیکسل پلاک از 9 متر مانده به محل توقف خودرو انجام میشود و در دوربین های 2 مگا پیکسل از 16.5 متر مانده به محل دریافت کارت یا قبض پلاک شناسایی میشود.

ارتفاع دوربین در این جانمایی با توجه به فاصله دوربین از پلاک خودرو که 3.30 متر است با توجه به دیاگرام و نکات گفته شده میتواند حداقل در ارتفاع 40 سانتیمتری از سطح زمین (زاویه صفر درجه) بهترین حالت و در حداکثر در ارتفاع 3.30 متر (زاویه 45 درجه) قرار گیرد. هر چه ارتفاع کمتر باشد جانمایی بهتری خواهیم داشت. حداکثر ارتفاع در جانمایی مطمئن برای پلاک خوانی نیز زاویه 30 درجه است که با توجه به ارتفاع حدود 195سانتیمتری از سطح زمین خواهد بود.

نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان 4 :

شرایط پارکینگ: خودروهای مورد تردد سواری، امکان جانمایی دوربین به موازات کانکس وجود ندارد، دوربین مورد استفاده وریفوکال با امکان تنظیم تا 3 مگاپیکسل ، پنجره های دریافت کارت و قبض در انتهای کانکس تهیه شده است.

در این حالت بهترین مکان جانمایی در فاصله 4.5 از لبه کانکس و 3.4 متری از پلاک است، در این حالت پلاک کاملا در دوربین قابل رویت است و از حداکثر برد دوربین در حالت 1 مگا پیکسل برای شناسایی پلاک استفاده شده است.

در این جانمایی اگر دوربین را به عقبتر ببریم برد مفید دوربین را کاهش داده ایم و اگر نزدیکتر کنیم پلاک از دید دوربین خارج میشود هر چند با کمی متمایل کردن دوربین به سمت پلاک این مشکل مرتفع میگردد اما برد برد مفید دوربین در لاین حرکت قرار نمیگیرد و درنهایت جابجایی برای داشتن برد مفید بیشتر نادیده گرفته میشود.

در جانمایی بالا شناسایی برای دوربین 1 مگا پیکسل پلاک از 9.2 متر مانده به محل توقف خودرو انجام میشود و در دوربین های 2 مگا پیکسل از 12.5 متر مانده به محل دریافت کارت یا قبض پلاک شناسایی میشود که این فاصله برای دوربین 2 مگا پیکسل حدود 15 متر خواهد بود و با توجه به برد دوربین 2 مگا پیکسل این فاصله کمتر از حداکثر برد این دوربین خواهد بود بنابراین برای جانمایی برای حالت 2 مگا پیکسل دوربین را در فاصله ای در عقبتر از مکان فعلی نصب کنیم که این حالت را نیز بررسی خواهیم کرد.

ارتفاع دوربین در این جانمایی با توجه به فاصله دوربین از پلاک خودرو که 3.40 متر است با توجه به دیاگرام و نکات گفته شده میتواند حداقل در ارتفاع 40 سانتیمتری از سطح زمین (زاویه صفر درجه) بهترین حالت و در حداکثر در ارتفاع 3.40 متر (زاویه 45 درجه) قرار گیرد. هر چه ارتفاع کمتر باشد جانمایی بهتری خواهیم داشت. حداکثر ارتفاع در جانمایی مطمئن برای پلاک خوانی نیز زاویه 30 درجه است که با توجه به ارتفاع حدود 2متری از سطح زمین خواهد بود.

اکنون برای جانمایی مناسب در این حالت برای دوربین 2 مگا پیکسل مکان دوربین را کمی عقبتر باید انتخاب کنیم، لذا جانمایی در این حالت بشکل زیر خواهد بود:

در این حالت برای استفاده از دوربین با کیفیت 2 مگا پیکسل مناسب میباشد فاصله دوربین از لبه کانکس 6.4متر و فاصله از دوربین 4.9 متر است در این حالت پلاک 14.3 متر قبل از دریافت کارت یا قبض شناسایی میشود. زاویه دوربین با مرکز پلاک 20 درجه خواهد بود.

ارتفاع مناسب در فاصله 4.9 متری پلاک با زاویه 45 درجه 4.6 متر و در زاویه مطمئن 30 درجه 2.7 متر و ارتفاع حداقل در زاویه صفر درجه 0.4 متر برآورد میشود.

کلیه جانماییهای انجام شده بالا را بصورت خلاصه در جدول زیر قرار میدهیم:

ردیف محل پنجره دریافت قبض کانکس پناهگاه دوربین فاصله دوربین ازلبه کانکس( متر) فاصله دوربین از پلاک( متر) زاویه دوربین با پلاک( درجه) رزولوشن دوربین( مگا پیکسل) برد مفید قبل از ورود(متر) حداکثر ارتفاع دوربین در زاویه 45درجه( متر) ارتفاع مطمئن دوربین در زاویه30 درجه(متر)
1 در ابتدا نیاز ندارد[1] 2.20 3.20 25 1 9.50 3.20 1.90
2 در ابتدا نیاز ندارد 2.20 3.20 25 2 16.50 3.20 1.90
3 در ابتدا[2] 0.4متر[3] 3.90 5 21.5 1 7.50 4.70 2.80
4 در ابتدا 0.4متر 5.70 6.75 15 2 13 6.6 3.80
5 در انتها[4] نیاز ندارد 4.60 3.30 24 1 9 3.30 1.90
6 در انتها نیاز ندارد 4.60 3.30 24 2 16.50 3.30 1.90
7 در انتها 0.4متر 4.50 3.40 32 1 9.20 3.40 1.95
8 در انتها 0.4متر 6.40 4.90 20 2 14.30 4.60 2.60

توضیحات :

[1] امکان جانمایی دوربین در موازات کانکس وجود دارد

[2] فاصله انتهای پنجره تا لبه خارجی کانکس 2.5 متر است

[3] دوربین در فاصله یا پناه 40 سانتیمتری از خط موازی منتهی به لبه کانکس قرار گرفته است

[4] فاصله انتهای پنجره تا لبه خارجی کانکس صفر است

جدول فوق اطلاعات بسیار مهمی در رابطه با انتخاب محل مناسب نصب دوربین تشخیص پلاک خوان و یا ساخت کانکس و انتخاب و تنظیم دوربین به ما خواهد داد اکنون به چند نمونه زیر دقت کنید:

 پنجره کانکس در ابتدا قرار دارد و نیاز به پناهگاه الزامیست بنابراین ردیف 3و4 مناسب هستند.

پنجره کانکس در انتها قراردارد و نیاز به پناهگاه الزامیست بنابراین ردیف 7و8 مناسب هستند.

هنوز کانکس در پارکینگ نصب نشده است و پارکینگ به برد زیاد برای دید نیاز دارد بنابراین ترجیحا پنجره در ابتدا باید نصب شود و حدالامکان دوربین در پناهگاه نصب نگردد.

کانکس و محیط فیزیکی پارکینگ به گونه ای است که حداکثر فاصله دید دوربین 10متر است بنابراین تنظیم دوربین روی رزولوشن 1 مگا پیکسل کفایت میکند و بالابردن بیش از حد آن بیهوده است، از طرفی باتوجه به حداکثر برد دوربین که 12 متر است و در تمام حالتها پوشش دهی انجام میشود انتخاب گزینه ای برای ما ارجحتر خواهد بود که امنیت بالاتری را داشته باشیم بنابراین گزینه 3و7 بهترین گزینه ها خواهند بود.

 

  • جانمایی دوربین در پارکینگهای شیب دار:

وقتی برای پارکینگی با شیب منفی یا مثبت جانمایی میکنید قطعا انتخاب ارتفاع مناسب دوربین برای تشخیص پلاک موضوع بسیار مهمی خواهد بود چرا که این شیب مستقیما به زاویه عمودی تشکیل شده با پلاک تاثیر گذار خواهد بود:

در نمونه فوق فاصله دوربین از پلاک 7 متر است و مطابق جدول ارتفاع میتوانیم دوربین را تا ارتفاع 6.8متری نصب نماییم با اینحال نصب دوربین پلاک خوان در حتی ارتفاع 5.5 متری هم اشکال دارد زیرا شیب 15 درجه باعث شده است زاویه ای که دوربین با پلاک تشکیل میدهد بیش از 45 درجه شود، در واقع هر چه شیب تندتر شود ارتفاعی که برای نصب دوربین تشخیص پلاک خوان در نظر میگیرید باید نسبت به شیب کمتر شود تا زاویه ساخته شده با پلاک کمتر باشد.

اگر در پارکینگهای شیبدار مجبور به نصب دوربین پلاک خوان در ارتفاع بودیم مجبوریم جهت جبران نمودن ارتفاع فاصله دوربین از محل توقف خودرو را دورتر درنظر بگیریم تا با قربانی کردن فاصله مفید زاویه عمودی را کمتر و دقت تشخیص پلاک را بالاتر ببریم.

 

  • جانمایی دوربین در پارکینگ خودروهای سنگین:

در این پارکینگها بدلیل وجود بار و یدک و سایز بزرگ خودرو ها نسبت به پارکینگهای خودروهای سواری شهری جانمایی دوربین پلاک خوان متفاوت است این تنظیم اغلب در نرم افزار پارکینگ ترانزیت پلاک خوان استفاده میشود، در این خودرو های بعضا پلاک در سمت راست خودرو و بر روی سپر نصب میشود و جانمایی مناسب برای این نوع خودرو ها را نسبت به خودروهای سواری معمولی متفاوت کرده است چرا که لاین حرکت پلاک گشادتری برای این خودرو ها باید در نظر گرفته شود:

 نحوه خود ساخت پارکینگ این را میطلبد که دربهای بزرگتری را برای تردد این خودرو ها در نظر بگیرند و نیاز به زاویه دید بیشتری برای مشاهده پلاک خواهیم داشت.

اکنون به بررسی جانمایی در پارکینگهای خودرو های سنگین میپردازیم:

نمونه جانمایی پارکینگ خودروهای سنگین1 :

پارکینگ خودروهای سنگین بدون امکان جانمایی نیاز به پناهگاه با 40 سانتیمتر پناهگاه با رزولوشن 1مگا پیکسلی زوم با زاویه دید 30 درجه و آستانه شناسایی پلاک تا 12 متر.

 

بهترین جانمایی دوربین پلاک خوان در فاصله 4متری از لبه کانکس و 5.8 متری از پلاک میباشد. در این حالت زاویه بین پلاک و دوربین 31 درجه و برد مفید تشخیص پلاک قبل از دریافت قبض یا کارت 6.7 متر میباشد. واضح است که اگر از دوربین 2 مگا پیکسلی برای تشخیص پلاک در این فاصله استفاده کنیم امکان استفاده دوربین از حداکثر توان امکان ندارد زیرا فاصله 19 متری از دوربین در لاین حرکت پلاک پوشش داده نمیشود، اکنون این جانمایی را برای رزولوشن 2 مگا پیکسلی در فاصله بیشتر جانمایی میکنیم:

برای جانمایی با رزولوشن 2 مگا پیکسل با زاویه دید 30 درجه یا 1 مگا پیکسل با زاویه دید 20 درجه (آستانه شناسایی پلاک در 19 متری) بهترین مکان برای جانمایی دوربین پلاک خوان در فاصله 4.75 متری از لبه کانکس و 6.5 متر از پلاک میباشد. در این حالت زاویه بین پلاک و دوربین 28 درجه و برد مفید تشخیص پلاک قبل از دریافت قبض یا کارت 13.5 متر میباشد.

در جانمایی برای ارتفاع مناسب دوربین تشخیص پلاک آی پی در خودروهای سنگین حداقل ارتفاع از سطح زمین 0.8 متر است که در این حالت زاویه صفر درجه با پلاک خواهد داشت و این بهترین حالت جانمایی ارتفاع خواهد بود، و اما نصب دوربین پلاک خوان در سایر ارتفاعات همانند جانمایی عمودی در خودروهای سواری خواهد بود بنابراین در حالت اول که فاصله از پلاک 5.8 متر بود میتوانید حداکثر تا ارتفاع 5.5 متری یا ارتفاع مطمئنه 3.2 متری و در حالت دوم که فاصله دوربین از پلاک 6.4 بود میتوانید حداکثر در زاویه عمود 45 درجه در ارتفاع 6.3 متری و یا در ارتفاع مطمئن 30درجه در ارتفاع 3.7 متری سطح زمین دوربین را نصب نمایید.

همکاران و مشتریان گرامی که سیستم پلاک خوان خود را از این شرکت تهیه نموده اند میتوانند با هماهنگی با بخش فروش نرم افزار پلاک خوان هماهنگی های لازم جهت کمک در این خصوص را داشته باشند.

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور
درباره من : هر روز سعی میکنم باگ هام و پیدا کنم ونسخه کم خطا تری از خودم به دنیا معرفی کنم...

دیدگاهتان را بنویسید