دموهایی از کارکرد نرم افزار پارکینگ


محل اجرا : خرمشهر(مرز شلمچه)-پارکینگ 50هکتاری اربعین
تعداد دربها : 6 درب ورودی و 8 درب خروجی
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ عمومی پلاک خوان نیمه هوشمند
توضیحات : دریافت پیشپرداخت در ورودی و صدور قبض-تسویه حساب نهایی در خروجی-پارکینگ فصلی 1 ماه در سال
ظرفیت پارکینگ : حدود 60.000 جایگاه
تردد روزانه : 1000 الی 10.000 خودرو

محل اجرا : تهران -مجتمع تجاری بنیاد فرهنگی البرز
تعداد دربها : یک درب ورودی و خروجی
نوع نرم افزار : استند تمام هوشمند دیسپنسر کارت
توضیحات : دریافتکارت ورودی توسط راننده و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 180جایگاه
تردد روزانه : 500 الی 2000 خودرو

محل اجرا : مشهد-مجتمع تجاری یاقوت مصلی
تعداد دربها : یک درب ورودی و یک درب خروجی
نوع نرم افزار : پارکینگ تمام هوشمند بدون کاربر
توضیحات : دریافت قبض ورودی توسط راننده و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 180جایگاه
تردد روزانه : 500 الی 2000 خودرو

محل اجرا : مشهد-هتل هما شماره 1
تعداد دربها : یک درب ورودی و یک درب خروجی
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 200جایگاه
تردد روزانه : 600 الی 2500 خودرو

محل اجرا : تهران-مجتمع تجاری جم سنتر (جماران)
تعداد دربها : دو ایستگاه - هر کدام یک درب ورود و یک درب خروج
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی-پارکینگها در 2 طبقه با دو ورودی مجزا هستند که پارکینگها بهم راه ندارند
ظرفیت پارکینگ : حدود 300جایگاه
تردد روزانه : 800 الی 3000 خودرو

محل اجرا : مشهد-بیمارستان اکبر
تعداد دربها : یک درب ورود و یک درب خروج
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 180جایگاه
تردد روزانه : 700 الی 1500 خودرو

محل اجرا : مشهد-برج تجاری اداری مسکونی آرمیتاژ گلشن
تعداد دربها : یک درب ورود و یک درب خروج
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 400جایگاه
تردد روزانه : 1000 الی 3000 خودرو

محل اجرا : تهران-برج پزشکان نگین آزادی
تعداد دربها : یک درب ورود و خروج مشترک
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت قبض در ورودی و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 250جایگاه
تردد روزانه : 700 الی 2000 خودرو

محل اجرا : شهر نور مازندران-پارک جنگلی سیسنگان
تعداد دربها : دو ایستگاه ورود و خروج جنگل و دو ایستگاه ورود و خروج دریا
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت قبض و پرداخت مبلغ در ورودی و ثبت خروج هنگام بازگشت
ظرفیت پارکینگ : حدود 2000جایگاه
تردد روزانه : 2000 الی 10000 خودرو

محل اجرا : مشهد-برج تجاری مسکونی مهر کوهسنگی
تعداد دربها : یک درب ورود و یک درب خروج
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 300جایگاه
تردد روزانه : 800 الی 2500 خودرو

محل اجرا : شرکت حمل و نقل دریایی آبادان
تعداد دربها : یک درب ورود و خروج مشترک
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی-خودروهای سنگین نیمه سنگین و سواری
ظرفیت پارکینگ : حدود 300جایگاه
تردد روزانه : 500 الی 2000 خودرو

محل اجرا : مشهد-نمایشگاه بین المللی
تعداد دربها : 8 درب ورود و 12 درب خروج همزمان
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت هوشمند در ورودی و تسویه حساب در خروجی
ظرفیت پارکینگ : حدود 4000جایگاه
تردد روزانه : 3000 الی 15000 خودرو

محل اجرا : کرج-برج تجاری نیکامال
تعداد دربها : یک درب ورود و یک درب خروج
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ تمام هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت قبض در ورودی و تسویه حساب در خروجی-با اعمال تخفیف
ظرفیت پارکینگ : حدود 350جایگاه
تردد روزانه : 1000 الی 3000 خودرو

محل اجرا : نمایش نرم افزار
تعداد دربها : نامحدود
نوع نرم افزار : نرم افزار پارکینگ نیمه هوشمند و هوشمند پلاک خوان
توضیحات : دریافت کارت یا قبض در ورودی و تسویه حساب در ورود یا خروج با پوز یا غیر پوز
ظرفیت پارکینگ : نامحدود
تردد روزانه : نامحدود

دموهایی از کارکرد نرم افزار کنترل تردد خودرو


محل اجرا : مشهد-مجتمع نرگس
تعداد دربها : یک درب ورود و درب خروجی
نوع نرم افزار : نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان
توضیحات : باز کردن نرم راهبند و ثبت ورود و خروج از یک درب با استفاده از نرم افزار
ظرفیت پارکینگ : حدود 100 خودرو
تردد روزانه : 300 الی 700 خودرو

محل اجرا : مشهد-مجموعه باغداری بهارستان شرکت برق
تعداد دربها : یک درب ورود و درب خروجی
نوع نرم افزار : نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان
توضیحات : باز کردن راهبند و ثبت ورود و خروج از یک درب با استفاده از نرم افزار
ظرفیت پارکینگ : حدود 100 خودرو
تردد روزانه : 250 الی 700 خودرو

محل اجرا : مشهد-باغستان گوهر هشتم نیروی انتظامی
تعداد دربها : یک درب ورود و درب خروجی
نوع نرم افزار : نرم افزار کنترل تردد پلاک خوان
توضیحات : باز کردن راهبند و ثبت ورود و خروج از یک درب با استفاده از نرم افزار
ظرفیت پارکینگ : حدود 80 خودرو
تردد روزانه : 250 الی 600 خودرو

دموهایی از کارکرد نرم افزار پلاک خوان خودرو


محل اجرا : مشهد-بزرگراه میثاق و بلوار امامیه
تعداد دوربینها : 2 دوربین بر روی یک سیستم
نوع نرم افزار : نرم افزار پلاک خوان شهری
توضیحات : سرعت خودرو های عبوری بین 50 تا 120 کیلومتر میباشد،تنظیمات مختلف و مشخصات مختلف دوربین و شرایط محیطی بر روی شناسایی پلاکها تاثیر گذار است، انتخاب لنز با فاصله کانونی بالاتر بهترین درصد شناسایی پلاکها را دارد.
تردد روزانه :20.000 الی 30.000 خودرو