راهکارهای کنترل و مدیریت در پارگینگ های عمومی

راه کار مدیریت پارکینگ های عمومی

پارکینگ عمومی چیست؟

به پارکینگهای خودرویی که در آن پارک و یا تردد خودرو ها برای عموم آزاد است و بابت جای پارک یا تردد در آن شامل هزینه میشود پارکینگ عمومی گفته میشود.

پارکینگهای عمومی ممکن است یک یا چند ورودی بدون خروج باشد مانند پارکینگهای جنگلی و یا ممکن است یک یا چند ورودی و یک یا چند خروجی در مکانهای مختلف باشد مانند پارکینگهای نمایشگاههای بین المللی و یا مجتمع های تجاری.

بر اساس تعداد تردد و ظرفیت پارکینگ میتوان پارکینگهای عمومی را به چند دسته جهت راهکارهای مدیریتی تقسیم نمود :

پارکینگهای عمومی خلوت یا کم تردد

پارکینگهایی که حداکثر ظرفیت آنها کمتر از 50 خودرو یا حجم تردد آنها کمتر از 200 خودرو در هر شبانه روز میباشد پارکینگ عمومی خلوت گفته میشود. با توجه به خلوت بودن پارکینگ و تردد کم خودرو امکان ایجاد امنیت توسط پارکبان وجود دارد و از طرفی بعلت تردد کم و ظرفیت پایین این پارکینگها اغلب توجیه اقتصادی جهت خریداری و استفاده از سیستمهای تمام هوشمند یا نیمه هوشمند وجود ندارند ، لذا استفاده از نرم افزار کنترل پارکینگ ساده کارتی برای مدیریت در این پارکینگها پیشنهاد میشود.

در نرم افزار پارکینگ ساده کارتی ، کاربر با ثبت کارت ، ورود خودرو را ثبت کرده و شماره پلاک خودرو را میتواند بصورت دستی وارد کند.

این عملیات در هنگام خروج نیز بصورت دستی و تطابق پلاک بصورت چشمی توسط کاربر انجام میگیرد.

در سیستمهای پارکینگ عمومی ساده دوربین و پلاک خوان وجود ندارد و عملیات تطابق پلاک بصورت چشمی توسط کاربر انجام میگردد.

میتوان بجای استفاده از سیستم کارتی از سیستم قبضی (چاپ قبض در هنگام ورود) نیز استفاده کرد ، استفاده از سیستم قبض هزینه بالاتری هم در راه اندازی اولیه و هم در دراز مدت خواهد داشت زیرا هزینه تهیه پرینتر و کاغذ به مراتب بالاتر از سیستم کارتی میباشد.

استفاده از سیستم قبضی برای پارکینگهایی پیشنهاد میشود که در ورودی هزینه پارکینگ بصورت تک ورودی محاسبه و دریافت میگردد و یا 2 گیت مجزا برای ورود و خروج در نظر گرفته شده است ؛ زیرا در این حالت استفاده از سیستم کارتی نیاز به هزینه پارکبان و نیز راه اندازی سیستم شبکه و نرم افزار در گیت خروجی خواهد داشت که با توجه به ظرفیت پارکینگ و تردد آن صرفه اقتصادی ندارد.

پارکینگهای عمومی شلوغ

پارکینگهایی که ظرفیت آنها بیش از 50 خودرو و کمتر از 500 خودرو باشد و یا حجم تردد آنها بیش از 200 خودرو و کمتر از 3000 خودرو در هر شبانه روز میباشد پارکینگ عمومی شلوغ گفته میشود. با توجه به شلوغ بودن پارکینگ و تردد بالاتر خودروها نسبت به پارکینگهای خلوت امکان ایجاد امنیت فقط توسط پارکبان وجود ندارد ، لذا استفاده از اتوماسیون پارکینگ پلاک خوان هوشمند یا نیمه هوشمندبرای مدیریت در این پارکینگها پیشنهاد میشود.

در نرم افزارهای پارکینگ تمام هوشمند ( نرم افزار صدور قبض خودکار پارکینگ ) و نیمه هوشمند بعلت وجود دوربین پلاک خوان ، پلاکها و تصاویر ورود و خروج خودروها ثبت میشود ، پلاکهای ورودی و خروجی با هم تطابق داده میشود و به پارکبان اعلام میشود. عملیات باز و بسته شدن راهبند و نیز انتقال مبلغ قابل پرداخت به پی سی پوز بانکی نیز میتواند سرعت و دقت عملیات را همراه با امنیت بیشتر در این پارکینگها برای مدیران تامین کند.

در سیستمهای نیمه هوشمند و تمام هوشمند میتوان هم از قبض و هم از کارت با توجه به نوع پارکینگ برای ورود و خروج استفاده نمود.

پارکینگهای عمومی بسیار شلوغ

پارکینگهایی که ظرفیت آنها بیش از 500 خودرو باشد و یا حجم تردد آنها بیش از 3000 خودرو در هر شبانه روز میباشد پارکینگ عمومی بسیار شلوغ گفته میشود. با توجه به شلوغ بودن پارکینگ و تردد بالاتر خودروها نسبت به پارکینگهای شلوغ امکان ایجاد امنیت فقط توسط پارکبان وجود ندارد ، لذا استفاده از نرم افزار پارکینگ هوشمند یا نیمه هوشمند برای مدیریت در این پارکینگها پیشنهاد میشود.

معمولا در پارکینگهای بسیار شلوغ و بزرگ از چند درب ورود و خروج برای تردد خودرو ها استفاده میشود زیرا استفاده از یک درب پاسخگوی این حجم تردد نمیباشد.

در برخی پارکینگهای دیگر در ساعتهای خاصی اوج ترافیک در درب خروجی به اوج میرسد و تعداد دربهای خروجی پاسخگوی نیاز آنها نمیباشد. برای مدیریت این پارکینگها میتوان از درب ورودی نیز برای ثبت خروج استفاده کرد (مانند پارکینگهای نمایشگاه بین المللی یا پارکینگهای مشابه ) و نیز از یک ایستگاه صف شکن که میتواند سرعت عملیات را چند برابر کند استفاده کرد.

در نرم افزارهای پارکینگ هوشمند و نیمه هوشمند بعلت وجود دوربین پلاک خوان ، پلاکها و تصاویر ورود و خروج خودروها ثبت میشود ، پلاکهای ورودی و خروجی با هم تطابق داده میشود و به پارکبان اعلام میشود. عملیات باز و بسته شدن راهبند و نیز انتقال مبلغ قابل پرداخت به پی سی پوز بانکی نیز میتواند سرعت و دقت عملیات را همراه با امنیت بیشتر در این پارکینگها برای مدیران تامین کند.

در سیستمهای نیمه هوشمند و تمام هوشمند میتوان هم از قبض و هم از کارت با توجه به نوع پارکینگ برای ورود و خروج استفاده نمود.

پارکینگهای عمومی فصلی یا موقت

پارکینگهای عمومی فصلی یا موقتی نوعی پارکینگ میباشد که فقط در فصلها یا مراسمهای خاصی از آن استفاده میشود مانند پارکینگهای اربعین یا پارکینگهای ساحلی .

با توجه به حجم پارکینگ استفاده از پارکینگ متفاوت خواهد بود ، بعنوان مثال در پارکینگی با ظرفیت 20.000 خودرو که فقط یکماه از سال فعال است استفاده از سیستم کارتی اصلا به صرفه نیست چرا که هزینه تهیه 20.000 کارت برای یکماه توجیه اقتصادی ندارد ، اما پارکینگی با ظرفیت 500 خودرو برای 3 ماه از سال به صرفه تر از تهیه سیستم قبضی میباشد. بنابراین برای انتخاب نوع راهکار مدیریتی پارکینگ خود در این پارکینگها مدت استفاده و ظرفیت پارکینگ حائز اهمیت است.

اغلب پارکینگهای فصلی و موقت به پارکینگهای شلوغ و بسیار شلوغ شبیه هستند از اینرو مطالعه راهکارهای پارکینگهای شلوغ در همین صفحه پیشنهاد میشود.