راهکارهای سیستمهای پلاک خوان جاده ای و شهری

راهکارهای سیستمهای پلاک خوان جاده ای و شهری

امروزه کنترل خودکار تردد خودروها در جاده های شهری ، بین شهری و روستایی به یک روند معمول برای بسیاری از سازمانها و ارگانها بدل شده است، از اینرو بکارگیری از سیستمهای هوشمند تشخیص پلاک آنلاین یک ابزار مهم در این زمینه خواهد بود.

برای استفاده از این روش در معبر ورودی یا خروجی شهرها و روستاها از دوربین های تحت شبکه برای نظارت و بررسی تردد استفاده میشود.

دوربینها بر روی دکل یا در زیر پلهای عابر پیاده یا تابلو های رانندگی به ارتفاع معمول 4.5 تا 5 متری قرار میگیرید و با استفاده از آنتنهای برد بلند شبکه شهری WAN تصاویر دوربین به مرکز کنترل ارسال میگردد.

تصاویر از طریق سوییچ شبکه به سرور ارسال و از توسط ماژول پلاک خوان تصاویر پلاک ، خودرو و پلاک خودرو استخراج و در سامانه پلاک خوان خودرو ثبت میشوند.

دوربینهای پلاک خوان میتواند در شرایط جوی نامناسب ، سرعتهای بالا ، نور آزار دهنده خودرو ها و تاریکی شب به راحتی تصویر واضحی از خودرو و پلاک آشکار کند لذا ویژگیهای این دوربینها با دوربینهای مدار بسته معمولی بسیار متفاوت است، برای دانستن ویژگیهای مورد نیاز برای دوربینهای پلاک خوان جاده ای میتوانید ویژگیهای دوربین پلاک خوان جاده ای را مشاهده نمایید.

موارد استفاده از پلاک خوانها عمدتا در بزرگراه ها ، نیروهای پلیس و گشت ، سیستم حمل و نقل ، شناسایی خودروهای ویژه و از این قبیل استفاده میشود.