راهکارهای سیستمهای RFID و قبضی

راهکار های سیستمهای RFID و قبضی پارکینگ

در پارکینگها دو نوع رویکرد جهت کنترل و مدیریت پارکینگ وجود دارد: راهکار مدیریت قبضی و مدیریت پارکینگ با کارت RFID

سیستم قبضی پارکینگ : در سامانه پارکینگ قبضی ملاک عمل کارکرد پارکینگ قبض کاغذی میباشد، بر روی قبض پارکینگ اطلاعاتی مانند شماره پلاک خودرو ، نوع خودرو ، ساعت و تاریخ صدور قبض و بارکد قبض میباشد.

در هنگام ورود به پارکینگ قبض ورود توسط کاربر یا کلید صدور قبض توسط خود راننده صادر میشود که در هنگام صدور قبض اطلاعات خودرو و زمان صدور قبض بر روی قبض و در سیستم ثبت میگردد ؛ در هنگام خروج بارکد قبض اسکن شده و تطابق شماره پلاک انجام میشود و سپس مبلغ توسط نرم افزار محاسبه و بر روی تابلو نمایشگر سون سگمنت مبلغ یا دستگاه پوز بانکی نمایش داده میشود.

فروش کارت RFID هوشمند پارکینگ

سیستم RFID پارکینگ : در این سیستم ملاک عمل کارکرد پارکینگ کارت RFID میباشد.

در هنگام ورود خودرو به پارکینگ کارت RFID توسط کاربر پارکینگ بر روی دستگاه کارتخوان RFID ثبت و در سیستم پارکینگ مشابه روش قبض کاغذی اطلاعات خودرو و زمان ورود در سیستم ثبت میشوند.

هر دو روش در پارکینگها طرفداران و کاربردهای خاص خود را دارد که میتوان برای بررسی دقیقتر این مورد به راهکارهای سیستم پارکینگ عمومی مراجعه نمایید ، اما در این میان برخی سیستمهای قبضی را کارآمد و دیگری سیستمهای RFID را راهکار کارآمدتری برای کنترل و مدیریت پارکینگ میدانند، به همین دلیل بد نیست این دو سیستم را باهم مقایسه کنیم تا با برتریها و نقطه ضعفهای هر کدام بیشتر آشنا شویم.

مقایسه سیستمهای قبضی و RFID :

۱- خط دید : در سیستم بارکد کاربر باید حتما دقت کند که بارکد را در خط دید مورد انتظار بارکدخوان بدون هیچ مانعی قرار دهد ولی در سیستم RFID حتی از پشت شیشه میتوان تگ آنرا شناسایی کرد. بنابر این عدم دقت کاربر در سیستمهای RFID تاثیر گذار نیست.

۲- مخدوش بودن : چنانچه بارکد برعکس گرفته شود یا کج خوانده شود یا مخدوش باشد بارکد یا خوانده نمیشود و یا اشتباه خوانده میشود در نتیجه ورود و خروج انجام شده در پارکینگ جا به جا شده و ممکن است صندوق کارکرد پارکینگ با مشکل روبرو گردد.

۳- خطا در خواندن : احتمال خطا در خواندن خطوط بارکد حتی در ایده آل ترین حالت صفر نیست بنابراین هیچوقت همه چیز صد در صد نخواهد بود در حالیکه احتمال اشتباه در سیستم RFID دقیقا صفر است! یا تگ شناسایی نمیشود و یا درست شناسایی می گردد.

۴- جعل : احتمال جعل قبض در سیستم بارکد بسیار ساده است در حالیکه در سیستم RFID کارتها قابل جعل نیستند، بنابراین سیستم بارکد امنیت پایینتری خواهد داشت. در سیستم بارکد چون در هنگام اسکن عدد بارکد تایپ شده و سپس اینتر زده میشود (و ربطی به نرم افزار ندارد) حتما باید صفحه اصلی نرم افزار باز باشد و در روی کادر مخصوص ورود، آماده به کار باشد. در حالیکه در سیستم RFID اطلاعات مستقیم از روی پورت سیستم خوانده میشود و نیاز به باز بودن صفحه اصلی نیست، بنابراین میتوانید در حین انجام کارهای دیگر عملیات ورود و خروج را براحتی و بدون مشکل انجام دهید.

۵- سرعت شناسایی : خواندن مثلا یک عدد 8 رقمی بارکد تقریبا 1 ثانیه زمان خواهد برد در حالیکه خواندن یک عدد 11 رقمی تگ RFID در کسری از ثانیه تقریبا نزدیک به صفر انجام خواهد شد! سرعت بالاتر نسبت به سیستم بارکد.

۶- عمر مفید : خطوط بارکد در معرض مستقیم دست و اشیا قرار دارند و براحتی مخدوش و کثیف میشوند در حالیکه تگهای RFID در پوششی از پلاستیک نرم و فشرده هستند بنابراین احتمال آسیب کمتری خواهند داشت. میانگین عمر بارکد 6 ماه و RFID 5 سال میباشد!

علاوه بر موارد گفته شده بالا در پارکینگهایی با ظرفیت کمتر از 1000 خودرو هزینه مکانیزه کردن پارکینگ در مرحله اولیه با توجه به بالا بودن هزینه پرینتر حرارتی توجیه پذیر نیست ، همینطور مواردی مثل سرویس پرینتر ، لوازم مصرفی مانند کاغذ یا کاتر پرینتر در دراز مدت نیز توجیه پذیر نمیباشد.

با وجود برتریهای زیاد تکنولوژی RFID نسبت به تکنولوژی بارکد بازهم بعلت هزینه پایینتر در پارکینگهای خاص و یا استفاده های خیلی ویژه همچنان از تکنولوژی بارکد در صنعت و سیستمهای هوشمند استفاده میشود استفاده می گردد.

استفاده از سیستمهای بارکد در کنترل پارکینگ در سیستمهای تمام هوشمند و نیز پارکینگهای تک ورودی بدون دریافت قبض یا کارت در خروجی و نیز پارکینگهایی با ظرفیت خیلی بالا که صرفه اقتصادی برای تهیه کارتهای RFID توجیه پذیر نیست بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.