نرم افزارهای پشتیبانی آنلاین

شرح استفاده :
AnyDesk , Ultra , Supremo
شماره نسخه : -
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(11MB)
 

نرم افزارهای یافت IP

شرح استفاده :
 IPScanner , Onvif , Advanced
شماره نسخه : -
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(43.8MB)
 

نرم افزار 7Zip

شرح استفاده :
فشرده سازی فایلها
شماره نسخه : V18.0.5
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(1.1MB)
 

نرم افزار Pot Player

شرح استفاده :
پخش فایلهای صوتی تصویری
شماره نسخه : V1.7.16.291
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

دانلود(26MB)
 

نرم افزار Adobe Reader

شرح استفاده :
مشاهده فایلهای PDF
شماره نسخه : V8.11
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(22MB)
 

نرم افزار Driver Easy

شرح استفاده :
نصب درایورها از طریق اینترنت
شماره نسخه : V5.6.12.37
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

دانلود(12MB)
 

نرم افزار Flash Player

شرح استفاده :
نمایش فایلهای فلش اینترنتی
شماره نسخه : V26.0.0.151
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(19MB)
 

نرم افزار TerminalEXE

شرح استفاده :
نرم افزار ارتباط به پورتها
شماره نسخه : V1.0.0.0
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(281KB)
 

برنامه Lan Speed Test

شرح استفاده :
تست سرعت شبکه داخلی
شماره نسخه : V3.3.0.0
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(410KB)
 

نرم افزار Win Rar

شرح استفاده :
فشرده سازی فایلها
شماره نسخه : V5.6.1.0
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(6MB)
 

نرم افزار Google Chrome

شرح استفاده :
مرورگر وب گوگل
شماره نسخه : V73.0.3.6
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(112MB)
 

نرم افزار HD2018

شرح استفاده :
نرم افزار تابلو روان
شماره نسخه : V1.0.13.3546
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

دانلود(78MB)
 

نرم افزار Camtasia

شرح استفاده :
ضبط فیلم از صفحه کامپیوتر
شماره نسخه : V6.0.0
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

×

دانلود(34.9MB)
 

نرم افزار HandBreake

شرح استفاده :
تبدیل فرمت فایلهای تصویری
شماره نسخه : V1.0.2
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(9.9MB)
 

نرم افزار ویرا دسک

شرح استفاده :
ریموت راه دور اختصاصی اندیشه تراشه
شماره نسخه : V1.0
قابلیت استفاده در سیستم عامل :
Win 10
Win 8
Win 7
Win XP

دانلود(60KB)